Szukamy zwiastunów wiosny z Krasnalem Hałabałą.

Przyjście  nowej  pory  roku – wiosny  jest  doskonałą  okazją  do  tego,  by  uzmysłowić  dzieciom, jak  wielkie  bogactwo  niesie  ze  sobą  budząca  się  do  życia  przyroda. W naszej grupie  przygotowania  do  pożegnania  zimy  i  powitania  wiosny  zaczęły  się  kilka  dni  wcześniej.  Zmieniła  się  dekoracja przedszkola  z  zimowej  na  wiosenną. W  salach  zazieleniły  się  kąciki  przyrody.  Dzieci założyły hodowlę fasoli  w ziemi i  na gazie w wodzie. Zobaczymy która fasolka szybciej wykiełkuje? Zajęcia rozpoczęliśmy od lekcji ciszy z tulipanem. Dzieci zostały zapoznane z budowa kwiatka i historią tulipana- jedną z opowieści Montessori. Poszerzyły swoje wiadomości dotyczące innych wiosennych kwiatów. Zabraliśmy ze sobą pomocnika Krasnala Hałabałę, który towarzyszył  nam w poszukiwaniach zwiastunów wiosny w naszym przedszkolnym ogródku.