Realizacja Innowacji Pedagogicznej

W tym roku szkolnym jednym z podjętych działań w naszej grupie jest realizacja opracowanej Innowacji pedagogicznej pt. ,, Rozwijanie idei przedsiębiorczości wśród dzieci w wieku przedszkolnym w powiązaniu z pedagogiką Marii  Montessori ”  Innowacja powstała z potrzeby edukacji dzieci na temat podstawowej wiedzy o zjawiskach ekonomicznych. Działania prowadzone w ramach innowacji mają za zadanie zachęcić  dzieci w wieku przedszkolnym do odkrywania podstaw ekonomii, tajemnic pieniądza, tajników udanych i oszczędnych zakupów, dążąc do ukształtowania – w przyszłości – prawidłowych postaw konsumenta. Z własnego doświadczenia w pracy z dziećmi zauważam , że właściwie ukierunkowane przez nauczyciela i wspólne z dziećmi odkrywanie świata w pedagogice Marii Montessori pozwala dzieciom na podejmowanie działań uczenie się myślenia, planowania, obserwowania i wzbogacenia wiedzy na temat własnych możliwości. Jeżeli pozwoli się dzieciom na podejmowanie decyzji ,zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, wówczas staną się twórcze i odpowiedzialne, a także przedsiębiorcze. Mam nadzieje, że realizacja z dziećmi treści ujętych w niniejszym  programie przyczyni się do rozwinięcia wśród dzieci cech charakteryzujących ludzi przedsiębiorczych-przygotowanych do współdziałania, zdrowych emocjonalnie, zaradnych życiowo. Jednym z  celów powyższych zajęć jest  zapoznanie dzieci zapoznanie z historią i znaczeniem pieniądza, szukanie odpowiedź na pytanie skąd się biorą pieniądze, zapoznanie się z pojęciami „praca” i „zawód” ,nabywanie świadomości działania reklamy, zwiększanie świadomości odbioru przekazu reklamowego, zachęcanie do świadomego i czynnego udziału w planowaniu, kontrolowaniu i budowaniu własnego budżetu, nabywanie umiejętności planowania zakupów oraz ich wartościowania, kształtowanie nawyku racjonalnego gospodarowania pieniędzmi, rozumienie , że ilość pieniędzy jest ograniczona, zdobywanie  i utrwalenie wiedzy dotyczącej sklepu, kupowania, zachowania się w sklepie Zaś jedną z procedur osiągania celów jest  przeprowadzenie z dziećmi  zabaw i zajęć o tematyce ekonomicznej z wykorzystaniem zgromadzonego zasobu pomocy edukacyjnych.