Bezpieczne ferie – wizyta Taty policjanta.

Zbliżają się ferie zimowe- czas wypoczynku, wyjazdów, zabaw na świeżym powietrzu, na śniegu, jest to również okazja do uprawiania sportów zimowych. W trosce o bezpieczeństwo dzieci do naszej grupy zaproszony został Tatuś Oksany, który jest policjantem i którego zadaniem było pomóc dzieciom utrwalić i zrozumieć zasady  warunkujące bezpieczeństwo dzieci  w różnych okolicznościach dnia codziennego, a szczególnie podczas zbliżających się ferii zimowych. Rozumienie konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego nie tylko przez kierujących, ale także przez pieszych oraz poznanie wybranych możliwości radzenia sobie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu  było istotnym elementem pogadanki. Dzieci utrwaliły sobie telefony alarmowe oraz  zasady przechodzenia przez jezdnię, rozwiązywały sytuacje problemowe przedstawione na obrazkach dotyczące niewłaściwego zachowania się w ruchu drogowym. Wspólnie z Panem policjantem poznały i przeanalizowały 8 zasad bezpiecznej zabawy na śniegu popartych serią kolorowych obrazków. Na zakończenie zajęcia dzieci otrzymały gadżety odblaskowe.