Rytm dnia

Przedszkole to ważne miejsce dla dzieci i ich rodziców; zapewnia odpowiedzialną opiekę nad dziećmi, daje rodzicom poczucie bezpieczeństwa. W tym miejscu bez obaw mogą pozostawić swoje dziecko
i zająć się sprawami dorosłych. Słusznie też rodzice oczekują, że ich dziecko w warunkach przedszkolnych zdobędzie nową wiedzę, umiejętności, zostanie wzbogacone o wartościowe postawy. Naturalne jest też, że mimo wiedzy o roli przedszkola rodzice w trakcie pobytu dziecka
w przedszkolu zwracają się troskliwie myślami do swojej pociechy. Wprawdzie każdy rodzic ma możliwość zdobycia informacji na temat funkcjonowania swojego dziecka w otoczeniu przedszkolnym uczestnicząc w indywidualnych rozmowach z nauczycielami oraz w zebraniach grupowych, ale ciekawość rodzica w jaki sposób dziecko spędza czas
w przedszkolu wymaga w odpowiedzi dodatkowych działań. Tę rolę spełniają „dni otwarte” w przedszkolu. Adresatami „dni otwartych” są ci rodzice, którzy deklarują chęć spędzenia w wybrany dzień czasu
w przedszkolu wspólnie ze swoim dzieckiem. Innym rodzajem informacji są artykuły kierowane przez nauczycieli do rodziców. Taką rolę spełnia również moja prezentacja fotografii i opisów ukazujących zabawy i zajęcia, w których uczestniczą dzieci z grupy Niebieskiej. To fotografie wykonane w ciągu jednego dnia w różnych naturalnych sytuacjach. Wykonując je kierowałam się zamiarem przedstawienia działań dzieci wyznaczonych przez rytm dnia. Dzięki rytmowi dnia rzeczywistość otaczająca dzieci jest bardziej przewidywalna, uporządkowana. Stałe, powtarzające się codziennie o tych samych porach czynności są jak filary dnia; wprowadzają regularność, dzięki nim dzieci czują się bezpieczniej.