Finał konkursu Przedszkolne rymowanie Chcemy, aby wiele lat cieszył wszystkich świat

27 kwietnia w przedszkolu odbył się finał VI edycji konkursu literacko- plastycznego Przedszkolne rymowanie Chcemy aby wiele lat cieszył wszystkich świat

Konkurs został zorganizowany przez nasze przedszkole, we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Jarosławiu reprezentowaną przez Panią dyrektor Elżbietę Tkacz, oraz Panem Krzysztofem Kubaszkiem, nauczycielem Szkoły Podstawowej nr 6 w Jarosławiu.

Celem konkursu było integrowanie członków rodzin, wzmacnianie odporności emocjonalnej i więzi rodzinnych,  rozwijanie wyobraźni,  zasobu słownictwa, mowy, myślenia, kształtowanie u dziecka umiejętności dostrzegania różnorodności w świecie przyrody, propagowanie wiedzy przyrodniczej, dostrzeganiu zależności między człowiekiem, a otaczającym go środowiskiem, wychowanie dzieci w poszanowaniu przyrody, kształtowanie postaw proekologicznych, zintegrowanie środowisk przedszkolnych

Zadanie konkursowe polegało na napisaniu bajki, wiersza, rymowanki o tematyce ekologicznej i  narysowaniu  ilustracji.

Konkurs był adresowany do dzieci z jarosławskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Współautorami byli  nauczyciele, rodzice oraz dziadkowie.

Wpłynęło łącznie 26 prace literackich z ilustracjami z 8 placówek oświatowych.

– 1 praca z Miejskiego Przedszkola nr 9

– 2 prace z Miejskiego Przedszkola nr 10

– 8 prac z Miejskiego Przedszkola nr 8 Montessori

– 1 praca z Miejskiego Przedszkola nr 3

– 3 prace z Miejskiego Przedszkola nr 12

– 1 praca z Miejskiego Przedszkola nr 4

– 6 prac ze Szkoły Podstawowej nr 5

– 4 prace ze Szkoły Podstawowej nr 7

  1. Jury zdecydowało o przyznaniu 6 nagród oraz 20  wyróżnień

Nagroda

  • Grupa Pomarańczowa MP nr 8

Kot Ciekawuś chce segregować śmieci

  • Karol Sidorski z Moniką Sidorską SP nr 5

– Florek i chore rybki

  • Daniel Pilgreen z Anną Pilgreen SP nr 5

Leśne porządki

  • Anastazja Brodowicz MP nr 12

Dbaj o naszą Ziemię

  • Hania Nowak z Sylwia Nowak MP nr 9

-Chociaż jestem jeszcze mała

  • Olaf Maciałek  MP nr 10

Kolorowe koniki i złe kwiaty

Ze względu na wysoki poziom konkursu komisja zdecydowała o przyznaniu 20  wyróżnień  za udział w projekcie.

Pani Elżbieta Tkacz dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu
i Pan Krzysztof Kubaszek  podkreślili potrzebę kształtowania u dzieci wrażliwości artystycznej, budzenia zainteresowania książką. Wyrazili nadzieję, że dzięki takim projektom dzieci po prostu będą czytać, będą odbiorcami i kreatorami sztuki.

 

 

Wizyta grupy Zielonej w szkole

Dzisiaj odwiedziliśmy zaprzyjaźnioną z nami klasę II b ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Jarosławiu. Wychowawczyni klasy Pani Beata Jazienicka przygotowała dla nas wiele atrakcji.

Było krótkie przedstawienie o tym, że każdy jest ważny i ma swoje miejsce w przyrodzie. Później w malej sali gimnastycznej mieliśmy okazję zobaczyć jak działa Magiczny Dywan. Dywan  jest interaktywnym urządzeniem projekcyjnym spełniającym jednocześnie funkcje podłogi interaktywnej i stołu interaktywnego, stanowiąc pomoc dydaktyczną dedykowaną do ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych wraz z zestawem treści multimedialnych przeznaczonych do pracy z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym.

Pan Krzysztof- nauczyciel wspomagający, a jednocześnie obsługujący Interaktywny Dywan zaprosił dzieci do wielu wspaniałych zabaw i gier. Na koniec wspólnie ze starszymi kolegami ozdabialiśmy wcześniej przygotowane przez uczniów  latawce. Wizyta była bardzo udana, o czym świadczą słowa Antosia …ale było fajnie!