Wiosenne prace w ogródku przedszkolnym.

Życie przyrody jest bardzo zróżnicowane, a zadaniem dorosłych jest pokazanie dzieciom tej różnorodności. W grupie Pomarańczowej obserwowanie, eksperymentowanie i odkrywanie przyrody odbywa się w ciągu całego roku. Poznawanie przyrody dostarcza dzieciom możliwość wzbogacania wiedzy. Odbywa się to na wiele sposobów, jednak  dostarczanie dziecku możliwości  poznawania przyrody  poprzez aktywny i bezpośredni kontakt  z nią i jej zjawiskami ma  największe wartości kształcące.  Zakupienie sadzonek pierwszych wiosennych kwiatów – pierwiosnków, stokrotek było bodźcem do zorganizowanie lekcji sadzenia kwiatów na terenie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej. Przygotowanie sadzonek, odpowiednich narzędzi było ciekawych zajęciem dla dzieci. Zgromadzenie wiedzy dotyczącej etapów sadzenia również bardzo pochłonęło dzieci.  Przy okazji dzieci mogły obserwować rozwój pąków na drzewach, nazywać ich gatunki, wyszukiwać różnice, wyróżniać części nadziemne i podziemne. Zajęcie zakończono rozmową o warunkach niezbędnych do prawidłowego wzrostu roślin.