Gratulacje dla Taty Michała za zasługi dla oświaty jarosławskiej!.

Święto wszystkich  pracowników oświaty jest okazją do podkreślenia roli niezwykle trudnej pracy nauczycieli, ale także okazją do docenienia zasług  naszych partnerów, sojuszników, a także rodziców działających na rzecz dzieci. Rada Pedagogiczna naszego przedszkola mając na uwadze ogromne zaangażowanie Pana Wojciecha Hołowacza – Taty Michałka w różnych obszarach działalności przedszkola wystosowała wniosek do Burmistrza miasta Jarosławia o przyznanie odznaki „Za zasługi dla Oświaty Jarosławskiej”. Pan Wojciech Hołowacz jest wyjątkowo energicznym i skutecznym partnerem przedszkola w działaniach na rzecz dzieci i całej placówki przedszkolnej . Od kilku lat z wielkim powodzeniem realizuje różne formy współpracy z w obszarze dydaktycznym, wychowawczym, a także środowiskowym. Skutecznie współpracuje z nauczycielami przedszkola w rozwijaniu aktywności dzieci do zdobywania wiedzy, do rozwijania ich zainteresowań. Prowadzi dla dzieci wyjątkowo interesujące zajęcia z zakresu rozwijania kompetencji naukowo- technicznych. Warsztaty dotyczące historii powstania latawców i sposobów ich konstruowania cieszyły się ogromnych zainteresowaniem wśród dzieci. Prezentacja instrumentów  z różnych stron świata połączona z warsztatami muzycznymi była dla dzieci bardzo inspirującym wydarzeniem. Zorganizowanie koncertu kolęd granych na harmonijce ustnej połączonego z opowieścią o historii kolęd było doskonałą okazją do  pielęgnowania tradycji związanych z celebrowaniem świąt.  Pan Wojciech Hołowacz włącza się również w działalność wychowawczą przedszkola.  Dostrzegając współczesne problemy  społeczne i cywilizacyjne zorganizował zajęcia odnoszące się do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu przez dzieci pt. „Dawne zabawy podwórkowe” jako promowanie profilaktyki zdrowotnej oraz różnych form aktywności dzieci na świeżym powietrzu. Ponadto organizuje współpracę z instytucjami lub osobami będącymi źródłem istotnych wartości dla dzieci. W ramach wychowania do wartości zorganizował spotkanie z harcerzami z Komendy Hufiec Jarosław,  rozwijając tym samym kompetencje społeczne i obywatelskie dzieci. Bardzo aktywnie działa jako aktor w Przedszkolnym Teatrze Rodziców „Szósta Grupa”. Zorganizował i sfinansował pobyt dzieci w mobilnym placu zabaw w Baszni Dolnej.  Zorganizował wśród rodziców akcję  gruntownego remontu sali zajęć. Współfinansował zakup wykładziny podłogowej. Ponadto jest współautorem   projektu zgłoszonego w ramach Budżetu Obywatelskiego  Miasta Jarosławia pt.  „Rozwinąć skrzydła – sensoryka w przestrzeni”, którego celem jest stworzenie przestrzeni do stymulacji sensorycznej i terapii zabawą w warunkach naturalnych nie tylko dla dzieci zdrowych, ale także dla niepełnosprawnych. Wychodząc  naprzeciw potrzebom dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych samodzielnie wykonał  pomoc dydaktyczną do pracy z dziećmi w postaci tablicy  sensorycznej.Jego skuteczna  aktywność, innowacyjne myślenie, działalność realizowana ze znakomitym skutkiem zasługują na wyróżnienie. Przyznanie odznaki „Zasługi dla Oświaty Jarosławskiej” wręczonej przez Pana Burmistrza podczas miejskich obchodów Święta Edukacji Narodowej było docenieniem zasług pana Wojciecha. Bardzo to doceniamy, dziękujemy i jeszcze raz  gratulujemy!!!.