Laureaci konkursu „Polska w 100- lecie odzyskania niepodległości”.

7 listopada w Urzędzie Miasta Jarosławia miała miejsce uroczystość będąca podsumowaniem konkursu plastycznego „Polska w 100- lecie odzyskania niepodległości”. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 11, honorowy patronat pełnił Burmistrz Miasta Jarosławia.Celem konkursu było promowanie, rozpowszechnianie i wzmacnianie wśród dzieci wizerunku Polski, a także rozwijanie kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycznej w odniesieniu do historii Polski w przestrzeni czasowej 1918-2018.  Na konkurs wpłynęło 150 prac w trzech kategoriach wiekowych. Dzieci w przepiękny sposób używając równych technik plastycznych pokazały własną wizję Polski w 100- lecie odzyskania niepodległości. Prace były  bogate w szczegóły,  radosne i kolorowe, a dominującym kolorem była biel i czerwień, na co w swoim krótkim przemówieniu do dzieci zwrócił uwagę Pan Wiceburmistrz. I miejsce w tym konkursie zajął Michał Hołowacz z grupy Pomarańczowej, a wyróżnienia otrzymali również Lena Kiełt z grupy Żółtej, Mikołaj Dąbrowski z grupy Zielonej oraz Jakub Motyka z grupy Czerwonej. Jest to ogromny sukces. Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody w postaci książek oraz osobiście odebrali gratulacje z rąk Pana Wiceburmistrza, a także z rąk organizatorów konkursu. Na zakończenie  wykonano pamiątkowe zdjęcia wszystkim laureatom konkursu. Serdecznie gratulujemy!