Działam, doświadczam, odkrywam- filtrowanie wody.

Tematyka przyrodnicza przekazywana  w formie eksperymentów, doświadczeń wzbudza duże zainteresowanie wśród dzieci. Stwarzanie funkcjonalnych stref badawczych stanowi dodatkową stymulację polegającą na potęgowaniu ciekawości świata. Kolejnym  tematem realizowanym w ramach realizacji projektu „Działam, doświadczam, odkrywam” była woda, jej czystość i nasz wpływ na jej jakość. Na co dzień dzieci bardzo chętnie eksperymentują z wodą w przedszkolu- przelewają, odlewają, dolewają, zabarwiają różnymi kolorami, badają co w niej pływa, a co tonie.  Tym razem poruszyliśmy następujące tematy: skąd pochodzi woda ( źródło: strumyk, rzeka , jezioro, morze ocean), określanie charakterystycznych cech wody (barwa, konsystencja, zapach , temperatura), poznanie wody jaka źródła przyjemności ( zabawy z wodą). Definiowanie i ustalanie czym jest woda nie było trudne. Jednak najistotniejszym tematem było uświadomienie jej  znaczenia dla roślin, zwierząt i człowieka. Dzieci z ochotą podawały przykłady działania człowieka wpływającego na zanieczyszczenie wody. Do eksperymentu wykorzystaliśmy gazę i filtry do kawy. Najpierw wodę wymieszaliśmy z ziemią, wrzuciliśmy do niej drobne kamyczki, grudki i rozpoczęliśmy proces filtrowania wody obserwując powolny proces jej oczyszczania.  Dzieci były bardzo zaangażowane i aktywne, szybko wyłaniały wnioski. Zrozumiały że mają wpływ na jakość życia na Ziemi i  dowiedziały się, jak postępować, by oszczędzać wodę i jej nie zanieczyszczać. Człowiek od zarania dziejów, korzystając z bogactw naturalnych Ziemi wyrządził jej wiele krzywd, które stanowią poważne zagrożenia równowagi. Ochrona środowiska, w tym wody ma ogromne znaczenie na jakość  życia na Ziemi  przyszłych pokoleń.