Sadzimy drzewka w ogrodzie przedszkolnym.

Dekorację każdego ogrodu stanowią  różne gatunki drzew i krzewów. W ubiegłym tygodniu w naszym przedszkolu pojawiły się sadzonki różnych drzew  przeznaczone do naszego ogrodu . Był to impuls do tego, aby opowiedzieć dzieciom o potrzebie   sadzenia drzew i  zapoznać  z podstawami ogrodnictwa. Podczas lekcji  dzieci poznały gatunki drzew, budowę drzewa,  dowiedziały się o porach sadzenia  drzew i krzewów.  Dowiedziały się również, że  prawidłowe posadzenie drzew sprawi, że się one przyjmą, ukorzenią  i będą zdrowo rosły. Potem w ogrodzie  przedszkolnym aktywnie uczestniczyły w przygotowaniu  stanowisk pod drzewa, pomagały w  wykopywaniu dołków na bryłę korzeniową drzewa, w umieszczaniu drzewka w dołku, zasypywaniu korzeni ziemią i podlewaniu. Dzieci dowiedziały się również, że młode drzewa często  się przechylają , nie są  stabilne i dlatego należy je palikować, czyli przywiązać dla wzmocnienia do palika.  Było to kolejne nowe doświadczenia dla dzieci. Dzieci z entuzjazmem uczestniczyły w sadzeniu drzew w ogrodzie przedszkolnym. Teraz każde wyjście do ogrodu przedszkolnego połączone jest z obserwacją stanu posadzonych drzew.