Realizacja projektu „Działam, doświadczam,odkrywam”w grupie Zielonej

W ramach projektu Działam- doświadczam-odkrywam ( Fundusz Naturalnej Energii GAZ –SYSTEM), dzieci z wykorzystaniem modelu symulatora wykonały doświadczenie pokazujące jak wygląda obieg wody w przyrodzie. Model symulatora, zakupionego dzięki grantowi wyobraża w sposób trójwymiarowy fragment naturalnego ukształtowania powierzchni Ziemi wraz z górami. Eksperyment daje efekt zbliżony do tego w naturze-woda zaczyna krążyć w tym miniaturowym środowisku, pada deszcz z chmury, tworzą się potoki górskie i następuje spływ wody po stokach gór, a następnie jej parowanie w zbiornikach i unoszenie pary wodnej do góry, tak jak w naturze.