Malowanie sali zajęć

 ,,Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” (Jan Paweł II).                                                                                                                                                      Doskonalenie systemu współpracy z rodzicami to jeden z priorytetów naszego przedszkola. Wysoka jakość współpracy z Rodzicami w atmosferze zaufania, szacunku, zrozumienia i sympatii czyni rodziców partnerami w doskonaleniu działań wychowawczych. Nasze przedszkole systematycznie realizuje zadania w ścisłej  współpracy z rodzicami, którzy są gotowi aktywnie włączać się w życie przedszkola, wspólnie działać na jego rzecz, podejmować decyzje dotyczące spraw ważnych. Jedną z inicjatyw rodziców, która okazała się dla nas miłym zaskoczeniem a zarazem ogromnym przedsięwzięciem ze strony rodziców było podjęcie na zebraniu grupowym tematu odnowienia sali zajęć. Jak wiemy we wszystkich obszarach życia człowiek dąży do osiągnięcia celu, podejmując tę inicjatywę  Rodzice dołożyli wszelkich starań ,aby zamierzony cel został osiągnięty. Rada Rodziców poprosiła zebranych rodziców aby wypowiedzieli się w tej kwestii, a osoby chętne zdeklarowały możliwą formę pomocy. Słowa wdzięczności kierujemy do wszystkich Rodziców, którzy wsparli nas finansowo, a także tych, którzy dołożyli wszelkich starań poświęcając swój czas, aby osobiście uczestniczyć w pracach remontowych, które polegały na przygotowaniu sali do malowania, przebiegu malowania i uporządkowaniu po zakończonej pracy. W ciągu kilku dni zostały pięknie odmalowane ściany nie tylko sali dydaktycznej ale także kantorka i łazienki, został odnowiony i pomalowany parapet i osłony kaloryferów, zakupione i położone gumoleum w kantorku, zakupione rolety na okna, karnisz i zasłonka na drzwi wejściowe do kantorka, namiot Tipi służący jako miejsce odpoczynku dla dzieci, dywaniki do pracy indywidualnej, lustro, ramki, kratki wentylacyjne. Serdeczne słowa podziękowania kierujemy do wszystkich Rodziców za okazane wsparcie finansowe, dzięki któremu udało się doposażyć salę . Szczególne podziękowania składamy na ręce  Rodziców, którzy aktywnie podjęli się zadania:  Państwa Wioletty i Mateusza Zarzeckich,  Pana Krystiana Dupel, Państwa Iwony i Grzegorza Malinowskich, Pani Klaudii Górskiej, Pani Małgorzaty Kiwackiej,  Pani Katarzyny Mańkowskiej, Pani Adrianny Dareckiej, Pani Małgorzaty Horwath, Pana Mariana Kędzior, Pani Jagody Cieliczka, Pani Moniki Szajny, Pana Mariana Bąk. Rodzice stanęli na wysokości zadania i choć nie było łatwo, gdyż a za oknem temperatura dopisywała, był to czas bardzo pracowity, ale mimo to wspólnie spędzony, przepełniony miłą atmosferą i wszyscy wspominamy go z uśmiechem na twarzy. Możemy śmiało powiedzieć, że  okazana dobroć jest dowodem na to, że nie pozostajemy sami w naszych codziennych zmaganiach. DRODZY RODZICE JESTEŚCIE WIELCY !! Przed nami niebawem kolejny rok szkolny, w którym do przedszkola zawitają nowe dzieci i ich rodzice, dzieci będą mogły pracować i uczyć się w pięknej sali zajęć. DZIĘKUJEMY!!       

     „Jest na świecie tyle rzeczy, za które nie można zapłacić żadnymi pieniędzmi, tylko radością, pamięcią i słowem  DZIĘKUJĘ”

 

 

 

 

Podsumowanie projektu „Działam, doświadczam, odkrywam”.

Głównym celem projektu było zachęcenie dzieci do odkrywania zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym na skutek oddziaływania człowieka i wpływu tych oddziaływań na jakość życia,  a także promowanie i wdrażanie ekologicznych postaw. W ramach wdrożonego projektu podejmowane były różne działania  o charakterze badawczym i eksperymentalnym zorganizowane w sali przedszkolnej oraz na terenie ogrodu przedszkolnego. Dzieci podczas realizacji projektu poszerzyły zasób swoich zainteresowań w oparciu o własne doświadczenia, eksperymenty i twórcze zabawy o charakterze badawczym. W trakcie realizacji projektu dzieci podejmowały liczne próby formułowania  wniosków, dostrzegały zależności pomiędzy przyczynami a skutkami zadań, nabywały umiejętności korzystania i posługiwania się przyborami i   materiałami edukacyjnymi takimi jak : mikroskop, lupa, pęsety, pipety, pojemniki do pobierania próbek, pojemniki laboratoryjne, pojemniki do biodegradacji. Dzieci podejmowały pracę w zespołach, dostrzegały i formułowały zależności pomiędzy przyczynami, a skutkami zadań. Organizacja cyklu spotkań z leśnikiem, pszczelarzem, ekologiem, leśnikiem, doradcą rolniczym  przyczyniła się do rozbudzenia zainteresowania pracą ludzi działających na rzecz przyrody. Nauczyciele realizując projekt nabyli doświadczenie i podnieśli jakość swojej pracy  w zakresie stosowania nowatorskich metod zabawo – twórczych, w zakresie monitorowania efektów wdrożonych działań. Efektem wdrożonego projektu jest zwiększenie świadomości ekologicznej, aktywności  dzieci, zagospodarowanie terenów zielonych w ogrodzie przedszkolnym  w nowoczesne urządzenia przyrodnicze oraz  przyrządy do prowadzenia badań i eksperymentów. Zdobyta  wiedza i umiejętności podczas realizacji  projektu przyczyniły się do zwiększenia świadomości ekologicznej wśród dzieci. Uwieńczeniem zdobytej wiedzy podczas realizacji projektu było wspólne  spotkanie w sali przedszkolnej z udziałem zaproszonych gości. Gościem specjalnym tego spotkania był pan Wiesław Hołowacz – kierownik Terenowej Jednostki Eksploatacji Jarosław Gaz – System oraz pan Wojciech Hołowacz przedstawiciel Rady Rodziców.  Podczas spotkania Pan Wiesław Hołowacz pogratulował wszystkim  realizatorom projektu osiągnięć, a także docenił zaangażowanie w realizację projektu dzieci  i nauczycieli. Uczestnicy projektu zaprezentowali inscenizację teatralną zachęcającą do dbania o otaczającą  przyrodę, natomiast grupa taneczna  w radosnych rytmach zatańczyła nowoczesne tańce. Następnie wszyscy uczestnicy wzięli udział w pokazie doświadczeń i eksperymentów  z wykorzystaniem materiałów  w przedszkolnym ogrodzie.