Działam- doświadczam-odkrywam- zakładamy rabatkę warzywną.

Realizacja projektu „Działam, doświadczam, odkrywam” ogromnie bogaci doświadczenia dzieci w odniesieniu do otoczenia przyrodniczego oraz zachodzących w nim zmian. Jest to stwarzanie sytuacji edukacyjnych do bezpośredniego kontaktu z przyrodą. Przybliżenie dzieci do tego świata rozbudza właściwy, opiekuńczy stosunek do świata roślin i zwierząt, a także do zrozumienia stanowiska  i roli człowieka w przyrodzie. Istnienie w ogrodzie przedszkolnym przyrodniczej ścieżki edukacyjnej daje nam w tym względzie ogromne możliwości zwłaszcza wiosną. Przystąpiliśmy więc do założenia rabatki warzywnej, na której posadziliśmy  pomidory i paprykę, dużo wcześniej wysadzoną do skrzynek w sali zajęć. Przy okazji odbyły się zajęcia odnoszące się do poznawania i nazywania podstawowych części roślin. Praktyczna nauka wykonywania prostych prac ogrodniczych przy sadzeniu pomidorów i papryki odbyła się już w ogrodzie. Dzieci z ochotą wykonywały poszczególne etapy sadzenia. Nieodzowna okazała się tu  pomoc pani Basi, która dawała instrukcje do posługiwania się motyczką i innymi narzędziami ogrodniczymi. Umieszczanie brył korzeniowych roślin we wcześniej przygotowanych dołkach oraz podlewanie to etapy pracy  wykonywanej przez dzieci. Teraz tylko czekamy i obserwujemy wzrost roślin i moment, kiedy pojawią się pierwsze warzywa.