Dzieci Uczą Rodziców, czyli lekcja ekologii w grupie Zielonej

Centrum Rozwoju Lokalnego od wielu lat aktywnie wspiera proces edukacji najmłodszych poprzez kreowanie i wspieranie kreatywnych inicjatyw edukacyjnych. Grupa Zielona realizuje projekt Dzieci uczą rodziców. To już nasza 4 lekcja. Tym razem zajmujemy się ekologią. A właściwie podsumowujemy wszystko co o niej wiemy. Bo temat ekologii nie jest nam obcy. Przy realizacji zadania wykorzystaliśmy materiały edukacyjne uzyskane od firmy Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A, za III miejsce w konkursie Ekochoinka.

Utrwaliliśmy pojęcia; ekologia, recykling, smog, tworzywa sztuczne. Wiemy już co to jest PSZOK- czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Doskonale orientujemy się jak poprawnie segregować odpady. Wiemy również czego nie wolno wrzucać do poszczególnych koszy. Na przykład do pojemnika PAPIER nie wolno wkładać zużytych chusteczek higienicznych, ani papierowych ręczników. A  na Macie Czasu Rozkładu Odpadów odczytaliśmy jak długo rozkładają się poszczególne odpady: ogryzek -6 tygodni; gazeta -12 miesięcy, a część karoserii samochodowej -1000 lat.