Dlaczego segregacja jest tak ważna? – lekcja ekologii w ramach akcji „Dzieci Uczą Rodziców”

W ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci Uczą Rodziców” przedszkolaki uczestniczyły w lekcji „Młody ekolog”, z której dowiedziały się jak dbać o środowisko, jak poprawnie segregować śmieci oraz co kryje się za słowem recykling.

Przedszkolaki wiedzą, że segregacja odpadów to zbieranie ich do odpowiednich pojemników z podziałem na rodzaj materiałów z których zostały wyprodukowane.

Rodzaje pojemników:

  • pojemnik niebieski – papier,
  • pojemnik żółty – metale i tworzywa sztuczne,
  • pojemnik zielony – szkło,
  • pojemnik brązowy – odpady ulegające biodegradacji,
  • pojemnik szary – odpady zmieszane.

Jest jeszcze jedna grupa odpadów, do której należą m.in. odpady niebezpieczne (przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie, opakowania po olejach samochodowych, detergentach itp.), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, opony itd. Odpady te należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK.

Posegregowane odpady trafiają do sortowni, gdzie odpady z danego pojemnika zostają podzielone na różne rodzaje np. różne kolory szkła. Po czym poddawane są recyklingowi.

Recykling to powtórne wykorzystanie pozyskanych odpadów, które zostają przetworzone, a z uzyskanego w ten sposób materiału stworzony zostaje nowy produkt.

Dzieci po części teoretycznej przystąpiły do zadania praktycznego musiały posegregować śmieci do odpowiednich pojemników. Poradziły sobie z tym zadaniem bardzo dobrze.

Następnie odczytywaliśmy czas rozkładu niektórych odpadów. Rozbieżność czasowa jest ogromna np. ręcznik papierowy – 2 tygodnie, skorupki z jajek – 12 miesięcy, a szklana butelka – 4000 lat.

Podsumowaniem lekcji był quiz – co wiesz o segregacji? Z tym zadaniem najlepiej poradzili sobie: Marysia, Przemek i Antoś. W nagrodę otrzymali książeczki edukacyjne z zadaniami „Uratuj środowisko” – gratulujemy!