Gra dla wszystkich – Bingo

Gra dla wszystkich – Bingo

Dzisiaj proponuję zabawę Bingo. Co daje taka zabawa? Przede wszystkim ćwiczy szereg umiejętności tj. spostrzegawczość, logiczne myślenie, skupienie, refleks, zasady gry fair-play. Pozwala  znosić porażki i radość z sukcesu swojego lub innych.

Potrzebujemy:

Taką ilość guzików, lub nakrętek, lub wyciętych kartoników ile jest pól na 2 planszach. W przedszkolu stosowaliśmy różnego rodzaju guziki.

Na czym polega gra?

Jedna osoba (Gracz 1), ta która prowadzi zabawę, ma zakryte wszystkie pola na swojej planszy. Dziecko (Gracz 2) ma odkryte pola. Gracz 1 odkrywa dowolne pole i czyta znajdujący się tam wyraz. Gracz 2 musi odnaleźć ten wyraz na swojej planszy, głośno przeczytać  i przykryć ten wyraz  kartonikiem czy guzikiem. Zabawa kończy się gdy Gracz 2 ma zakryte wszystkie pola. Aby wprowadzić element rywalizacji, możemy wprowadzić Gracza 3, który robi to samo co Gracz 2. Wtedy jednak Gracz 1 ustala limit czasowy. Ten kto pierwszy zakryje pola-wygrywa.

W razie wprowadzenia trzeciej osoby, musimy wydrukować dodatkową planszę  ze zmienioną kolejnością nazw.

 

Dołączam załączniki:

Załącznik 1 – wyrazowe bingo
Załącznik 2 – liczbowe bingo
Załącznik 3 –  liczbowe bingo; wersja łatwiejsza
Załącznik 4– wyrazowe bingo; wersja trudniejsza
Kartoniki do wydruku – (wydrukować 2x i najlepiej na grubszym papierze)