Język angielski – utrwalenie słownictwa zwiazanego z rodziną

Dzisiaj zachęcam dzieci do wysłuchania i pośpiewania piosenki.

Zamieszczam link do strony internetowej:

https://www.youtube.com/watch?v=nx04-iP7Rns

My family- moja rodzina. Wytnij i ułóż domino 

My family – moja rodzina –w ramce zamieszczonej poniżej  narysuj swoja rodzinę, nazwij poszczególnych członków rodziny