Co dzieci robią w przedszkolu?

Wrzesień to szczególny czas w życiu każdego przedszkolaka.  Po prawie pięciomiesięcznej  przerwie  dla niektórych dzieci to  powrót do przedszkola,  dla najmłodszych to czas adaptacji.  Zadaniem nauczyciela  jest organizowanie takiego otoczenia w przedszkolu, aby wspierać  rozwój każdego  dziecka. W otoczeniu powinny być zawarte takie „impulsy” , aby odpowiadały wrażliwym fazom oraz pobudzały do działania. Przygotowane otoczenie ma być pomocą dla dziecka w jego rozwoju  i bodźcem do podejmowania różnorodnych działań . Te działania dziecko może podejmować w korelacji ze środowiskiem  społecznym. Co zatem robi w przedszkolu w ciągu dnia?. Może podejmować różne  decyzje dotyczące : swobody wyboru pracy – co? Lub z jakim materiałem rozwojowym , swobody wyboru czasu – kiedy?, swobody wyboru formy społecznej- z kim?, swobody wyboru miejsca- gdzie?. W praktyce  oznacza to, że dziecko każdego dnia podejmuje bardzo ważne decyzje. Może tym samym realizować swoje zainteresowania, rozwijać talenty, predyspozycje .

Powyżej prezentujemy zdjęcia przedstawiające różne formy aktywności dzieci podejmowane w ciągu każdego dnia. Niektóre z nich są wynikiem samodzielnych i przemyślanych decyzji dzieci , inne to celowo organizowane  przez nauczyciela sytuacje edukacyjne wynikające z indywidualnych potrzeb dzieci i ich możliwości rozwojowych.