…dużo już umiemy :)

Przedszkole, obok rodziny ma ogromny wpływ na kształtowanie osobowości dziecka, stanowi bowiem pierwszy etap nauczania i wychowania. Okres przedszkolny to czas, w którym dziecko uczy się nawiązywania nowych kontaktów, zdobywa wiedzę i umiejętności.

Doskonali wszystkie sfery rozwojowe:

  • zdolności poznawcze,
  • społeczne,
  • sprawność ruchową,
  • rozwija osobowość,
  • doskonali samoobsługę i samodzielność,
  • uczy się rozpoznawania, nazywania i wyrażania swoich emocji oraz potrzeb.

Przedszkole kształtuje gotowość dziecka do nauki szkolnej, przygotowuje do uczenia się przez całe życie.  Umiejętności, które małe dzieci wyniosą z przedszkola, zaowocują w szkole.