Realizacja programu „Szkolne przygody Gangu Fajniaków” w grupie Czerwonej – Lekcja 1

Troska o środowisko naturalne jest bardzo ważna. Dobre nawyki ekologiczne warto wpajać już od najmłodszych lat, dlatego przedszkolaki z grupy Czerwonej realizują program edukacyjny „Szkolne przygody Gangu Fajniaków” skierowany do klas I-III oraz do przedszkolnych oddziałów zerówkowych. Razem z Fajniakami dzieci będą uczyć się  wrażliwości ekologicznej i troski o środowisko każdego dnia.

W ramach programu wyodrębnione są cztery filary tematyczne odpowiadające żywiołom natury, a każdemu patronują odpowiedni bohaterowie Gangu Fajniaków:

 • Ogień – Słońce Sonia
 • Woda – kropelka Ksenia
 • Ziemia – drzewo Dobromir
 • Powietrze – chmurka Celinka

LEKCJA 1:

Temat: Moje miejsce na Ziemi – Ekozakątek eksperymenty z powietrzem.

Na początku lekcji rozmawialiśmy o tym jak dbać o środowisko, co to jest segregacja śmieci i recykling. Dzieci po części teoretycznej przystąpiły do zadania praktycznego musiały posegregować śmieci do odpowiednich pojemników. Poradziły sobie z tym zadaniem bardzo dobrze.

Następnie odczytywaliśmy czas rozkładu niektórych odpadów. Rozbieżność czasowa jest ogromna np. ręcznik papierowy – 2 tygodnie, skorupki z jajek 12 miesięcy, a szklana butelka – 4000 lat.

Dla utrwalenia zdobytych wiadomości dzieci wykonały karty pracy o segregowaniu śmieci.

Następnie przenieśliśmy się do wspaniałego miejsca, gdzie nie ma śmieci, jest czyste powietrze i wszyscy są szczęśliwi. Takie miejsce opisane jest w książce pt. „Gang Fajniaków i miasto marzeń” M. Przewoźniaka w rozdziale pt. „Ekozakątek”.

W ramach lekcji wykonaliśmy kilka eksperymentów i zabaw, dzięki którym dzieci mogły poznać właściwości powietrza.

Powietrze jest gazem:

 • bezwonnym,
 • bezbarwnym,
 • bez smaku,
 • ulega sprężaniu bądź rozprężaniu,
 • można je skroplić,
 • jest niezbędne do życia,
 • otacza nas wszędzie.

Przeprowadziliśmy następujące zabawy i eksperymenty z powietrzem:

 • Zabawa z foliowymi woreczkami,
 • Zabawa z dmuchajkami,

Eksperymenty te pokazują, że chociaż powietrza nie widać, to można je wprawić w ruch, który oddziałuje na otoczenie. W przyrodzie odpowiada to działaniu wiatru.

 • Eksperyment z balonami,

Balon na butelce, która włożona jest do gorącej wody pęcznieje ponieważ powietrze rozszerza się pod wpływem ciepła.

Balon na butelce, która włożona jest do wody z kostkami lodu zmniejsza się ponieważ powietrze kurczy się od zimna.

 • Zanurzanie szklanki w wodzie,
 • Czy można usiąść na powietrzu? – eksperyment z dmuchaną piłką.

Powszechnie wiadomo, iż dzieci charakteryzuje naturalna ciekawość tego, co je otacza. Każdy rodzic i nauczyciel zna z autopsji dziecięce serie pytań „dlaczego?”. Najlepszym sposobem zaspokojenia tej ciekawości są zabawy badawcze i eksperymenty, które stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju dziecka. Rozwijając umiejętność krytycznego myślenia, myślenia przyczynowo – skutkowego, porównywania i uogólniania przyczyniają się do rozszerzenia horyzontów myślowych dziecka.

Kontynuując nasze działania następnego dnia dzieci wykonały prace plastyczne inspirowane żywiołem powietrza.

„Zdrowo jem więcej wiem”

      Ten rok szkolny jest zupełnie inny niż poprzednie, co spowodowane jest sytuacją epidemiologiczną, jednak tak jak w poprzednich latach w naszej grupie realizowane są różnego rodzaju programy i projekty edukacyjne rozwijające zainteresowania i  potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym.

     Jednym z nich jest projekt edukacji prozdrowotnej „Zdrowo jem, więcej wiem”. To właśnie w tym wieku  u dzieci zaczynają się wyrabiać nawyki żywieniowe. Dlatego warto, aby te nawyki od razu były prawidłowe i pozwalały cieszyć się zdrowym i długim życiem. Głównym celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej.

       Realizację projektu rozpoczęliśmy lekcją, na której dzieci poznały wygląd i nazwy najbardziej popularnych warzyw. Dzieci  wskazywały i nazywały wybrane przez siebie warzywa, opowiadały na temat ich charakterystycznych cech, dzieliły ich nazwy na sylaby i głoski. Okazało się, że zarówno starsze jak i młodsze dzieci nie miały z tym problemu.                              Dzieci starsze bezbłędnie wyodrębniały pierwszą i ostatnią głoskę a także wspaniale poradziły sobie z  syntezą i analizą nazw poszczególnych warzyw, młodsze potrafiły podzielić nazwy warzyw na sylaby . Kolejnym etapem lekcji była klasyfikacja warzyw ze względu na kolor, kształt i wielkość. Wszystkie dzieci doskonale sobie poradził i z tym zadaniem. 

  Na zakończenie lekcji odbył się bal. Dzieci  wcieliły się w postacie różnych warzyw, które wybrały się na urodziny marchewki. Ich zadaniem była interpretacja muzyczno-ruchowa treści piosenki „Urodziny marchewki”. Wszyscy zyskali miano prawdziwych aktorów, których nie opuszczał dobry humor i wspaniała interpretacja zachowania poszczególnych warzyw. 

 Dzieciom bardzo spodobała się piosenka do tego stopnia, że konieczne było kilkakrotne powtarzanie zabawy, bo każde z nich chciało wcielić się w odgrywanie zachowania kilku warzyw. Lekcja dzięki naturalnym warzywom pozwoliła dzieciom przyswoić wiele nowych wiadomości, rozwinęła umiejętności matematyczne, poczucie rytu i umiejętność wyrażanie emocji innych. Na zajęciach dzieci wspaniale się bawiły, a wykonywanie poleceń i zadań sprawiało im wiele przyjemności i zadowolenia. Zresztą sami zobaczcie….