Jak przygotowujemy dzieci do nauki pisania?

Działania przygotowawcze do pisania w metodzie Montessori dotyczą wspierania wszystkich procesów i funkcji psychicznych oraz motorycznych. Maria Motessori uważała, że wrażliwy okres na naukę pisania , dzieci prezentują w wieku 4-4,5 lat. Jest to okres wrażliwości  na pisanie w odniesieniu do poznawania kształtu litery i dźwięków mowy. Metoda Montessori oferuje dzieciom w zakresie nauki  pisania bardzo bogaty materiał rozwojowy. Od czego zatem zaczynamy? Przede wszystkim wspieramy rozwój dużej motoryki dziecka, bowiem wtedy gdy dziecko będzie dobrze sprawne ruchowo, to nauka pisania będzie mu szła zdecydowanie łatwiej. Zaspokajanie potrzeby ruchu w tym względzie jest bardzo ważne, malowanie na dużych arkuszach papieru też.  Małej motoryki też nie można pominąć, czyli ćwiczeń palców. Darcie papieru, ugniatanie różnych mas plastycznych, wydzieranki, posługiwanie się małymi przedmiotami, przewlekanie, nawlekanie, zapinanie, rozpinanie to kompetencje niezbędne do kształtowania sprawności manualnej. W metodzie Montessori tzw. ćwiczenia dnia praktycznego są bardzo pomocne w nabywaniu gotowości  do nauki pisania. Nalewanie, przelewanie, odlewanie, polerowanie lustra, składanie tkanin, zapinanie spinaczy ubraniowych, zapinanie i odpinanie guzików, sznurowanie…. doskonale wpływa na rozwój sprawności rąk niezbędnej do nauki pisania. Wyręczanie dziecka, pozbywanie go możliwości korzystania z tych umiejętności bardzo blokuje proces późniejszego zmagania się z nauką pisania. Dzieci w odpowiednim momencie swojego rozwoju muszą rozwinąć w sobie tzw. praksję , czyli umiejętność planowania ruchów, która potem pomoże w nauce pisania ( wykonywanie płynnych, ciągłych ruchów ręki podczas pisania wzorów literopodobnych, potem liter, sylab i na końcu wyrazów). Zabawy wdrażające do gospodarowania własnymi ruchami i usprawniające  koordynację ruchów , ćwiczenia rozmachowe, rytmiczne, zmienne związane z naśladowaniem są bardzo pomocne .  Nauka chwytu pęsetowego jest również niezmiernie ważna – czyli prawidłowy chwyt narzędzia psarskiego , trzeba na to zwracać uwagę już od pierwszych prób dziecka związanych z pisaniem , rysowaniem, malowaniem, ale także przy trzymaniu drobnych przedmiotów. Wiele materiałów rozwojowych zwłaszcza w zakresie edukacji sensorycznej posiada specjalne małe uchwyty, niejako wymuszające na dziecku zastosowanie chwytu pęsetkowego ( np. cylindry do osadzania). Etap właściwej nauki pisania to np. wodzenie palcem po literze wykonanej z papieru ściernego, a potem pisanie jej na tacy z kaszą lub piaskiem, opanowanie kierunku pasania litery i sposobu łączenia jej z  innymi, aby w  końcu podjąć naukę pisania w liniaturze zeszytu. Jest to długi proces wymagający ogromnego wysiłku, mądrze poprowadzony pozwala dzieciom osiągnąć gotowość do nauki pisania w szkole.