Poznajemy układ słoneczny.

Lekcje związane z kosmosem, układem słonecznym, gwiazdozbiorami zawsze bardzo interesują dzieci.  Wyodrębnienie  elementów widocznych  na niebie w dzień i nocy nie było dla dzieci trudne. Dzieci sprawie wymieniały Słońce, Księżyc,  gwiazdy, chmury, opady atmosferyczne, satelity, meteoryty, ptaki.  A potem przeszliśmy od wyodrębnienia z przestrzeni kosmicznej tego, co dzieci interesuje najbardziej. Okazało się, że jest to układ słoneczny. Dzieci z zainteresowaniem poznawały nazwy  planet należących do układu słonecznego, oglądały serię zdjęć. Układały je w odpowiedniej kolejności od Słońca.  Chętnie słuchały informacji i ciekawostek o poszczególnych planetach.  Snuły fantazje na temat życia w kosmosie. Z zainteresowaniem wysłuchały inscenizowanego opowiadania o postaniu wszechświata.  Na zakończenie dzieci w pracy zbiorowej  samodzielnie konstruowały układ słoneczny oraz rakiety kosmiczne. A potem już tylko zabawa ruchowa nawiązująca do obrotowego i wirowego ruchu kuli ziemskiej.