Udział w projekcie ekologiczno-charytatywnym „Zbieram to w szkole”.

Nasze przedszkole włączyło się do udziału w projekcie ekologiczno-charytatywnym „Zbieramto w szkole”. Organizatorem projektu jest Fundacja Missio Cordis z siedzibą w Warszawie. Celem edukacyjnym projektu jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzebę ochrony środowiska oraz promowanie postaw dobroczynnych wśród uczniów szkół i przedszkoli. Celem charytatywnym jest zbiórka środków na prowadzenie dzieł socjalnych i realizację pomocy rozwojowej przez misjonarzy – księży sercanów pracujących w Afryce i Azji. Cele projektu realizowane są poprzez akcje różnego rodzaju zbiórek.

W naszym przedszkolu będziemy zbierać DOBRE MONETY

POLSKIE GROSZE: 1 gr, 2 gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr

Pojemnik na DOBRE MONETY znajduje się w pierwszym holu. Projekt jest długoterminowy – DOBRE MONETY będziemy zbierać również w przyszłym roku szkolnym. Wierzymy w Państwa dobre serce i chęć pomagania innym, co okazaliście Państwo przy organizowanych wcześniej zbiórkach.