Spacer edukacyjny z Panią Agnieszką.

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom dzieci, w przedszkolu  organizowane są zajęcia dodatkowe w formie spacerów edukacyjnych – poszczególne nauczycielki grup oferują dzieciom atrakcyjne zajęcia z różnych obszarów zainteresowań. W ustalonym dniu nauczycielka wyrusza na „spacer” do wybranej grypy (innej niż ta w której pracuje) i prowadzi zajęcie z wybranego obszaru zainteresowań dzieci. Tak więc są to spacery: logopedyczne, matematyczne, przyrodnicze, artystyczne ( plastyczne, wokalne, taneczne, teatralne), językowe (język angielski, logopedia) oraz z zakresu programowania. Pozwala  to integrować działania nauczycieli na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci, a także  oferować im dodatkowe, niezbędne wsparcie w rozwoju i rozbudzać ciekawość świata.

W piątek do naszej grypy w ramach spaceru edukacyjnego przyszła Pani Agnieszka z grupy Pomarańczowej i zaproponowała dzieciom zaprojektowanie i wykonanie gry planszowej z rozbudowanym wątkiem matematycznym. Kształtowanie kompetencji matematycznych  poprzez uczenie ich sztuki konstruowania gier matematycznych jest nowatorskim podejściem prowadzącym do rozwijania pojęć matematycznych dzieci przedszkolnych.

Gry dostarczają wiele okazji do  kształtowania pożądanych  umiejętności , sprawności  i nawyków .  Zabawy i gry oprócz  funkcji poznawczych, kształcących , wychowawczych pełnią również funkcje terapeutyczną . Pozwalają dziecku  zwiększyć poczucie własnej, a dobra   atmosfera, przyjazny klimat, zabawa, ruch  sprzyja otwartości i szczerości. Nauczenie dzieci konstruowania gier, oraz ich rozgrywania  przyczyni się nie tylko do rozwijania kluczowych kompetencji matematycznych, ale także będzie kształtowało odporność emocjonalną, co jest niezmiernie istotnym  czynnikiem wpływającym na  dojrzałość szkolną.

Podczas „piątkowego spaceru z panią Agnieszką” dzieci konstruowały grę planszową tematycznie związaną z wakacjami. Pierwszym etapem konstruowania gry było rozrysowanie na dużym arkuszu papieru planszy gry, zaznaczono początek gry, czyli START oraz koniec- czyli METĘ.  Dzieci ustalały zasady  gry, zaznaczały na planszy za pomocą kodów  pułapki oraz dodatkowe ruchy gracza. A na końcu rozegrały grę podświetlanymi kostkami do gry – to była frajda.

Uczenie dzieci przedszkolnych konstruowania gier planszowych ma ogromne znaczenie, bo podczas takich zajęć odbywa się:

  • kształcenie, hartowanie  odporności emocjonalnej w sytuacjach zadaniowych,
  • nauka panowania nad własnymi emocjami,
  • rozwijanie umiejętności panowania nad sobą w sytuacji porażki,
  • rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole,
  • uczenie ustalania zasad i ich respektowania,
  • wyrabianie gotowości do pokonywania trudności.

Bezpieczne wakacje przedszkolaka – rady dla rodziców.

Uczenie dzieci zachowania bezpieczeństwa w różnych okolicznościach jest niezmiernie ważne. A podczas wakacji, kiedy mają miejsce beztroskie zabawy dzieci w różnych miejscach wypoczynku musimy zwracać na to szczególną uwagę.  W przedszkolu zasady dotyczące zasad bezpieczeństwa  mają kluczową rolę. Uczy się tego dzieci  przez cały rok i nieustannie utrwala. Oto kilka niezbędnych rad dla Rodziców:

1. Rozważnie korzystajcie ze wszystkich przyjemności, jakich dostarczają wakacje. Na zabawy wybierajcie jedynie bezpieczne miejsca – z dala od jezdni, niebezpiecznych miejsc, dzieciom należy  zapewnić maksimum opieki i zainteresowania, a także jak najczęściej samemu uczestniczyć w pozytywnym wypełnieniu ich czasu wolnego.

2.Należy ustalać i sprawdzać miejsca  zabawy czy wypoczynku (przede wszystkim czy są bezpieczne), a także uczyć dzieci ostrożności przy zabawie w pobliżu wody, placu budowy, ruchliwych ulic, lasu, itp. niebezpiecznych miejsc.

3.Warto wiedzieć, z kim i gdzie nasza pociecha idzie, bawi się i kiedy wróci.

4.Każde dziecko powinno znać zasady poruszania się po drodze pieszo czy rowerem, szczególnie jeśli jest w wieku pozwalającym na samodzielne się po niej poruszanie.

5.Każde dziecko powinno też znać ogólne zasady bezpieczeństwa dotyczące samodzielnego pobytu w domu i jego otoczeniu  (gdyby zaistniała taka sytuacja), a także w kontakcie z obcym, czy też z psem –  Bądźcie ostrożni wobec zwierząt – nawet najbardziej łagodne bywają niebezpieczne!

6.Zawsze dbajcie o środowisko naturalne – nie niszczcie i nie zaśmiecajcie otoczenia, w którym przebywacie.

7.Kiedy poczujemy się zagrożeni, nie wahajmy się zwrócić o pomoc.

Programujemy wakacyjną podróż z Lego Coding Express.

To kolejna aktywność z wykorzystaniem Lego Coding Express. Jak się okazuje dzieci bardzo lubią ten rodzaj aktywności. A programowanie  ruchu pociągu nie sprawia im większej trudności . Tym razem dzieci otrzymały zadanie związane z nadchodzącymi wakacjami. Zadanie polegało na odpowiednim zaprogramowaniu ruchu pociągu, w taki sposób, aby pasażerowie mogli dojechać do różnych, atrakcyjnych miejsc wakacyjnego wypoczynku. Ale najpierw dzieci musiały te miejsca zaaranżować poprzez odpowiednie działania plastyczne.  I tak w wyniku pracy zespołowej powstały piękne miejsca: góry, morska plaża i las. Za pomocą płytek funkcyjnych dzieci programowały kiedy pociąg się zatrzyma na stacji,kiedy  wyda dźwięk  ostrzegawczy,  a kiedy na rozwidleniu torów pojedzie w prawo lub w lewo, po to , aby dotrzeć do wyznaczonych miejsc wakacyjnego wypoczynku. Ten rodzaj aktywności bardzo pochłonął  dzieci. Przy okazji dzieci musiały wykazać się umiejętnością pracy zespołowej, kreatywnością przy aranżowaniu miejsc wypoczynku , wyobraźnią przy ćwiczeniach konstrukcyjnych budując modele osób, budowli , torów z przystankami, a także wykorzystania wiedzy z poprzednich zajęć.  Była to też doskonała okazja do wykazania się odpowiedzialnością – każdy zespół miał inne zdanie do wykonania. Efekty pracy każdego zespołu złożono na końcu w jedną całość. Przejazd próbny pociągu był zgodny z tym co zaprogramowały i zaplanowały dzieci. Dzieci cieszyły się z osiągnięcia pozytywnych rezultatów swojej pracy. BRAWO!.

„Ruch to zdrowie”- mini zawody sportowe o ogrodzie przedszkolnym.

   Wreszcie sprzyja nam pogoda, a dzieci  spragnione zabaw na świeżym powietrzu zawsze entuzjastycznie reagują na każde zaproszenie do ogrodu przedszkolnego. Tym razem czekała  na nich niespodzianka. Zawody sportowe. Szybko zorganizowano 2 drużyny, odpowiednio rozstawiono sprzęt sportowy , ustalono zasady zgodnej rywalizacji   i do dzieła… Ileż było radości, każdy zespół chciał wygrać. Była to doskonała okazja do sprawdzenia swoich możliwości w  zakresie ruchu. Były biegi na wprost, omijanie przeszkód, bieg slalomem, przechodzenie po 'koszykowych ścieżkach” rzuty do celu. Obyło się bez sporów i konfliktów. Każdy mógł wykazać się swoimi sportowymi umiejętnościami.

Podsumowań czas :)

Mijający rok szkolny obfitował w naszym przedszkolu w różnorodne przedsięwzięcia i wydarzenia. Do takich zaliczyć możemy także realizowanie ogólnopolskich projektów edukacyjnych, które od początku roku szkolnego były sukcesywnie przeprowadzane w grupie Zielonej i Czerwonej. Za swoją pracę i aktywne uczestnictwo dzieci otrzymały dyplomy a placówka certyfikaty, które potwierdzają nasz udział.

Pierwszy projekt „Miś Bajkuś w krainie Bajkoterapii” miał na celu pobudzić aktywność twórczą dzieci. W czasie jego realizacji wykorzystywaliśmy treść bajek psychoedukacyjnych, napisanych przez autorkę książek z zakresu bajkoterapii – Panią Marię Molicką. Bohater bajki czytanej dzieciom mierzył się z podobnymi problemami do tych, z którym może, na swojej życiowej drodze, mierzyć się dziecko, wówczas, dzięki bajce właśnie, dziecko zdobywa doświadczenie w rozwiązaniu swojego problemu, gdyż przyswoiło pozytywne wzory zachowań, które zostały mu przedstawione. Poprzez bajkoterapię, w połączeniu z edukacją teatralną, uczymy dzieci empatii, radzenia sobie z emocjami oraz wzmacniamy jego poczucie własnej wartości, dlatego był to dla nas ważny, potrzebny i twórczy projekt.

Kolejnym projektem, który już ma swoją VII edycję, jest projekt „Uczymy Dzieci Programować.” Jego główny cel to propagowanie wśród dzieci nauki programowania i właśnie udział w powyższym projekcie, już kolejny rok, udowadnia nam, że programowania można uczyć prawie codziennie wplatając je w różnorodne aktywności dydaktyczne, stosując zajęcia grupowe, indywidualne czy zabawy zespołowe. Każda praca z matą do kodowania, Ozobotami, Genibotem to były ciekawe odkrycia – planowanie, tworzenie tras, wymyślanie fabuły – każde z tych aktywności było wartościową lekcją i świetną zabawą.

Trzecim i chyba najważniejszym przedsięwzięciem tego roku był realizowany przez nas projekt pt. „W świecie Montessori”, który w kręgach ogólnopolskich, pozwolił nam promować pracę według koncepcji Marii Montessori. Każdego miesiąca wysyłaliśmy relację z danego zadania, aktywności z różnych obszarów. Dzieliliśmy się wiedzą, doświadczeniem, pokazując skrawek naszej rzeczywistości, ale także mogliśmy czerpać z pomysłów i inspiracji innych placówek, co z pewnością wykorzystamy w następnym roku szkolnym.

Każdy z powyższych projektów miał inny cel, ale też o to właśnie nam chodziło. Wyposażyć dzieci w różnorodne umiejętności, pokazać inne, odmienne płaszczyzny, nauczyć nowych rzeczy. Cel osiągnięty, projekty zakończone sukcesem. W następnym roku szkolnym z pewnością podejmiemy nowe wyzwania edukacyjne 🙂