Podsumowań czas :)

Mijający rok szkolny obfitował w naszym przedszkolu w różnorodne przedsięwzięcia i wydarzenia. Do takich zaliczyć możemy także realizowanie ogólnopolskich projektów edukacyjnych, które od początku roku szkolnego były sukcesywnie przeprowadzane w grupie Zielonej i Czerwonej. Za swoją pracę i aktywne uczestnictwo dzieci otrzymały dyplomy a placówka certyfikaty, które potwierdzają nasz udział.

Pierwszy projekt „Miś Bajkuś w krainie Bajkoterapii” miał na celu pobudzić aktywność twórczą dzieci. W czasie jego realizacji wykorzystywaliśmy treść bajek psychoedukacyjnych, napisanych przez autorkę książek z zakresu bajkoterapii – Panią Marię Molicką. Bohater bajki czytanej dzieciom mierzył się z podobnymi problemami do tych, z którym może, na swojej życiowej drodze, mierzyć się dziecko, wówczas, dzięki bajce właśnie, dziecko zdobywa doświadczenie w rozwiązaniu swojego problemu, gdyż przyswoiło pozytywne wzory zachowań, które zostały mu przedstawione. Poprzez bajkoterapię, w połączeniu z edukacją teatralną, uczymy dzieci empatii, radzenia sobie z emocjami oraz wzmacniamy jego poczucie własnej wartości, dlatego był to dla nas ważny, potrzebny i twórczy projekt.

Kolejnym projektem, który już ma swoją VII edycję, jest projekt „Uczymy Dzieci Programować.” Jego główny cel to propagowanie wśród dzieci nauki programowania i właśnie udział w powyższym projekcie, już kolejny rok, udowadnia nam, że programowania można uczyć prawie codziennie wplatając je w różnorodne aktywności dydaktyczne, stosując zajęcia grupowe, indywidualne czy zabawy zespołowe. Każda praca z matą do kodowania, Ozobotami, Genibotem to były ciekawe odkrycia – planowanie, tworzenie tras, wymyślanie fabuły – każde z tych aktywności było wartościową lekcją i świetną zabawą.

Trzecim i chyba najważniejszym przedsięwzięciem tego roku był realizowany przez nas projekt pt. „W świecie Montessori”, który w kręgach ogólnopolskich, pozwolił nam promować pracę według koncepcji Marii Montessori. Każdego miesiąca wysyłaliśmy relację z danego zadania, aktywności z różnych obszarów. Dzieliliśmy się wiedzą, doświadczeniem, pokazując skrawek naszej rzeczywistości, ale także mogliśmy czerpać z pomysłów i inspiracji innych placówek, co z pewnością wykorzystamy w następnym roku szkolnym.

Każdy z powyższych projektów miał inny cel, ale też o to właśnie nam chodziło. Wyposażyć dzieci w różnorodne umiejętności, pokazać inne, odmienne płaszczyzny, nauczyć nowych rzeczy. Cel osiągnięty, projekty zakończone sukcesem. W następnym roku szkolnym z pewnością podejmiemy nowe wyzwania edukacyjne 🙂