Natura, co to takiego…

               Na teranie naszego przedszkola podczas codziennego funkcjonowania dzieci w przedszkolu  realizowane  są projekty, które w znaczącym stopniu prowadzą do wszechstronnego rozwoju dzieci.

    W naszej grupie odbyła się lekcja, której tematem była realizacja ogólnopolskiego programu edukacyjnego poświęconemu tematyce ekologicznej „Kubusiowi Przyjaciele Natury” pod tytułem „Dbamy o rośliny”.  Program został skonstruowany tak aby poprzez swoje treści edukacyjne rozwijać u dzieci kreatywność i samodzielne myślenie oraz przyswajać wiedzę poprzez zabawę. 

                Na wstępie dzieci usłyszały treść listu, który napisał do nich Kubuś, prosząc aby dzieci starały się pomoc naturze. Obejrzały także plakat z jego wizerunkiem. W dalszej części dzieci oglądały prezentację „Dbaj o rośliny i zwierzęta. Dla ziemi trzeba lepiej żyć”. Po obejrzeniu filmu dzieci starały się odpowiedzieć na pytanie „Co to jest Natura?”-  trafnie odpowiedziały, że natura to jest to co nas otacza rośliny, zwierzęta, lasy, rzeki, góry. Poznawały naturę wokół najbliższego otoczenia za pomocą zmysłu wzroku ( patrzyły na drzewa, rośliny ), za pomocą zmysłu słuchu – wysłuchiwały i rozpoznawały  nagrania z płyty CD : szum drzew, opady deszczu, śpiew ptaków i  szum wiatru.          Naturę można również poznawać za pomocą zmysłu dotyku, powonienia – w tym celu dzieci dotykały wodę, miękkich płatków kwiatów oraz korę i igły drzew, wąchały trawę, kwiaty.

     Kolejnym etapem lekcji było wykonanie zadania na karcie pracy, które polegało na pomalowaniu, wycięciu i przyklejenie na kuli ziemskiej prawidłowych elementów natury. Wszystkie dzieci zgodnie zauważyły, że samochód, dom i fabryka nie są elementami natury.

    Dzieci wypowiadały się w jaki sposób należy dbać o naturę. Na zakończenie dzieci bawiły się w zabawę ruchową z elementami programowania „Sadzimy rośliny”. Zadaniem dzieci było zaplanowanie i wykonywanie ruchów obrazujących sadzenie rośliny- wykopanie dołka, wsadzenie rośliny, przysypanie ziemi wokół rośliny, podlanie zasadzonej rośliny.

        Wszystkie dzieci były zainteresowane tematyką lekcji, która nie była im obca, trafnie i chętnie odpowiadały na pytania zadawane przez nauczyciela, a zdobyta na lekcji wiedza przyczyniła się do lepszego poznania otaczającej nas rzeczywistości oraz pokazała jak należy dbać o środowisko przyrodnicze.