Spacer edukacyjny z Panią Agnieszką.

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom dzieci, w przedszkolu  organizowane są zajęcia dodatkowe w formie spacerów edukacyjnych – poszczególne nauczycielki grup oferują dzieciom atrakcyjne zajęcia z różnych obszarów zainteresowań. W ustalonym dniu nauczycielka wyrusza na „spacer” do wybranej grypy (innej niż ta w której pracuje) i prowadzi zajęcie z wybranego obszaru zainteresowań dzieci. Tak więc są to spacery: logopedyczne, matematyczne, przyrodnicze, artystyczne ( plastyczne, wokalne, taneczne, teatralne), językowe (język angielski, logopedia) oraz z zakresu programowania. Pozwala  to integrować działania nauczycieli na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci, a także  oferować im dodatkowe, niezbędne wsparcie w rozwoju i rozbudzać ciekawość świata.

W piątek do naszej grypy w ramach spaceru edukacyjnego przyszła Pani Agnieszka z grupy Pomarańczowej i zaproponowała dzieciom zaprojektowanie i wykonanie gry planszowej z rozbudowanym wątkiem matematycznym. Kształtowanie kompetencji matematycznych  poprzez uczenie ich sztuki konstruowania gier matematycznych jest nowatorskim podejściem prowadzącym do rozwijania pojęć matematycznych dzieci przedszkolnych.

Gry dostarczają wiele okazji do  kształtowania pożądanych  umiejętności , sprawności  i nawyków .  Zabawy i gry oprócz  funkcji poznawczych, kształcących , wychowawczych pełnią również funkcje terapeutyczną . Pozwalają dziecku  zwiększyć poczucie własnej, a dobra   atmosfera, przyjazny klimat, zabawa, ruch  sprzyja otwartości i szczerości. Nauczenie dzieci konstruowania gier, oraz ich rozgrywania  przyczyni się nie tylko do rozwijania kluczowych kompetencji matematycznych, ale także będzie kształtowało odporność emocjonalną, co jest niezmiernie istotnym  czynnikiem wpływającym na  dojrzałość szkolną.

Podczas „piątkowego spaceru z panią Agnieszką” dzieci konstruowały grę planszową tematycznie związaną z wakacjami. Pierwszym etapem konstruowania gry było rozrysowanie na dużym arkuszu papieru planszy gry, zaznaczono początek gry, czyli START oraz koniec- czyli METĘ.  Dzieci ustalały zasady  gry, zaznaczały na planszy za pomocą kodów  pułapki oraz dodatkowe ruchy gracza. A na końcu rozegrały grę podświetlanymi kostkami do gry – to była frajda.

Uczenie dzieci przedszkolnych konstruowania gier planszowych ma ogromne znaczenie, bo podczas takich zajęć odbywa się:

  • kształcenie, hartowanie  odporności emocjonalnej w sytuacjach zadaniowych,
  • nauka panowania nad własnymi emocjami,
  • rozwijanie umiejętności panowania nad sobą w sytuacji porażki,
  • rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole,
  • uczenie ustalania zasad i ich respektowania,
  • wyrabianie gotowości do pokonywania trudności.