Podziękowania dla Rodziców dzieci Grupy Pomarańczowej.

Minął kolejny rok szkolny.  Ale ten na długo zapadnie nam w pamięci. Praca w stanie pandemii narzuciła na  nas pewne ograniczenia, po to , aby zapewnić dzieciom i pracownikom  bezpieczeństwo zdrowotne. Kontakty z Rodzicami były również ograniczone i odbywały się on -line lub telefonicznie. Współpraca z Rodzicami przyjęła inny wymiar.   Na ile było to możliwe wspólnie realizowaliśmy zaplanowane  zdania . Przedstawienie dla Rodziców odniosło sukces. Akcja charytatywna na rzecz hospicjum dla dzieci w Rzeszowie przerosła nasze oczekiwania. Kilkakrotnie była czytana bajka dla dzieci on -line w ramach Tygodnia Czytania Dzieciom.  Dary od Rodziców dla naszej grupy w postaci laptopa , pomocy dydaktycznych do nauki czytania i pisania były wyrazem uznania dla naszej pracy z dziećmi. Dziękujemy za wsparcie , za miłe słowa , za serdeczność wobec nas, za docenianie naszego codziennego wysiłku w pracy z dziećmi.  Każde miło słowo pod adresem naszej pracy bardzo nam pomagało i uskrzydlało. To dla nas bardzo ważne mieć takie wsparcie ze strony Rodziców . SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!