„Oto Hałabała! Zna go Polska cała”- udział Grupy Niebieskiej w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ” Oto Hałabała, zna go Polska cała”realizowany będzie w roku szkolnym od września do czerwca. Naszym zadaniem, będzie realizacja określonych zadań. Pierwsze wykonane zadanie mamy już za sobą. Dzieci zostały zapoznane z postacią Krasnala Hałabały oraz autorką książki Lucyną Krzemieniecką. Utworzyliśmy również kącik Hałabały.  Wykonaliśmy prace plastyczne z postacią głównego bohatera książki.