Dbamy o świat w którym żyjemy

W związku z obchodzonym w ostatnim czasie Sprzątaniem Świata dzieci z naszej grupy uczestniczyły w zajęciu pod hasłem ,, Dbamy o świat w którym żyjemy”  którego głównym celem było zachęcanie dzieci do segregowania śmieci oraz dbania o otaczający świat. Dzieci rozpoznawały materiały z których wykonane były odpady następnie segregowały je do odpowiednich pojemników. Młodsze dzieci poznały, zaś starsze utrwaliły pojęcia oraz  znaczenie słów tj. segregacja, odpady, recykling. Głównym celem powyższego zajęcia było  kształtowanie proekologicznych nawyków w codziennym życiu, wyrobienie wśród dzieci nawyku dbania o środowisko naturalne,  wyrobienie wśród dzieci nawyku segregowania odpadów, przekazanie i usystematyzowanie wiedzy na temat rodzajów odpadów,  zaznajomienie dzieci z pojęciami: śmieci, odpady, segregacja, recykling. Zwrócenie uwagi dzieci również na segregację śmieci w naszym przedszkolu i sali. Przypomnienie dzieciom w jaki sposób odbywa się segregacja śmieci w naszej sali, wskazanie poszczególnych pojemników ( koszy) i przypomnienie dzieciom do czego one służą: pojemnik na papier, pojemnik na szkło, pojemnik na plastik, oraz pojemnik na odpady biodegradalne. Bardzo ciekawą wiedzą jaką dzieci zdobyły podczas zajęć było również uświadomienie dzieciom jak długi czas w miesiącach i latach ( zakres obejmował czas rozkładu produktu od 2 miesięcy do 4000 lat) rozkładają się poszczególne produkty i jaki posiadają niekorzystny wpływ na nasze środowisko, jeśli nie zostaną posegregowane do odpowiednich pojemników i zostaną wyrzucone przez człowieka w miejsce zabronione.

Wykorzystanie urządzeń technologicznych w Grupie Zielonej.

Nowe technologie stały się nieodłączną częścią naszego życia codziennego. Dotyczy to nie tylko dorosłych, ale również dzieci i młodzieży. Niewykorzystywanie możliwości jakie dają nowoczesne technologie i posługiwanie się wyłącznie tradycyjnymi metodami nauczania mogą wydawać się wychowankom archaiczne i nieciekawe. Wykorzystanie najnowszych zdobyczy techniki, nie tylko zainteresuje dzieci nauką, ale otworzy im drzwi do nowych doświadczeń i odkryć. Innowacje pobudzają bowiem dzieci do kreatywnego myślenia i działania, co może mieć duży wpływ na ich zdolności twórcze i kompetencje cyfrowe. Dynamiczny rozwój nauki spowodował ogromne zmiany we wszystkich sferach ludzkiego życia. Bardzo ważnymi zmianami są te z nich, które ujawniają się w możliwości wykorzystywania technologii informacyjnych oraz w stopniu ich oddziaływania społecznego.

W naszej grupie odbyły się zajęcia na temat nowych urządzeń technologicznych, które wykorzystujemy na co dzień w celach informacyjnych, komunikacyjnych, edukacyjnych. Dzieci miały za zadanie metodą burzy mózgów wymienić jakie urządzenia posiadamy w naszej grupie oraz do jakich celów je wykorzystujemy. Ignaś słusznie zauważył, że nowe technologie pozwalają nam do korzystania z aplikacji edukacyjnych (np. Smarty, See More, GeniBot) za pomocą telefonu albo tabletu, aplikacji Microsoft Teams, która umożliwiła nam kontakt z dziećmi i rodzicami podczas pracy zdalnej. W czasie pandemii najczęściej wykorzystywanym urządzeniem, który nam towarzyszy jest telefon komórkowy, który pomaga nam na bieżąco kontaktować się z rodzicami.(Ula: Rodzice dzwonią jak przychodzą po swoje dzieci, albo piszą smsa, że kogoś nie będzie) Telefon komórkowy również wykorzystujemy do robienia zdjęć, które możemy później umieścić na stronie internetowej, dzięki temu rodzice na bieżąco mogą widzieć co jego dziecko robiło w przedszkolu. Joachim zwrócił uwagę również na to, że dzięki telefonom możemy włączać piosenki do nauki oraz zabaw ruchowych z głośnika bluetooth. Dzieci również zwróciły uwagę, że za pomocą laptopa, który posiadamy w grupie możemy co tydzień organizować piątkowe kino dla dzieci, które cieszy się dużym zainteresowaniem.

Opracowała: Marcela Zagrobelny-Wąs