Zajęcia sportowe w Szkole Podstawowej nr 10 w Jarosławiu

W ramach współpracy z zaprzyjaźnioną placówka Szkołą Podstawowa nr 10 w Jarosławiu dzieci z naszego przedszkola z grupy Żółtej, Pomarańczowej i Niebieskiej dniu 15 września uczestniczyły w zajęciach sportowych, gimnastycznych  zorganizowanych w tejże szkole, prowadzonych przez Panią Nataszę Mokrzycką. Zajęcia ruchowe odbywały się w udostępnionej dla dzieci z naszego przedszkola sali gimnastycznej szkoły , z zachowaniem wszelkich zasad reżimu sanitarnego. Sala do zajęć została odpowiednio przegotowana pod względem dezynfekcji i udostępniona wyłącznie dla dzieci przedszkolnych w tym czasie ze względu bezpieczeństwa . Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach, aktywnie wykonywały ćwiczenia gimnastyczne, zaś samo wyjście poza teren przedszkola  sprawiło dzieciom ogromną radość.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie, i mile spęczony aktywnie czas.