Dbamy o świat w którym żyjemy

W związku z obchodzonym w ostatnim czasie Sprzątaniem Świata dzieci z naszej grupy uczestniczyły w zajęciu pod hasłem ,, Dbamy o świat w którym żyjemy”  którego głównym celem było zachęcanie dzieci do segregowania śmieci oraz dbania o otaczający świat. Dzieci rozpoznawały materiały z których wykonane były odpady następnie segregowały je do odpowiednich pojemników. Młodsze dzieci poznały, zaś starsze utrwaliły pojęcia oraz  znaczenie słów tj. segregacja, odpady, recykling. Głównym celem powyższego zajęcia było  kształtowanie proekologicznych nawyków w codziennym życiu, wyrobienie wśród dzieci nawyku dbania o środowisko naturalne,  wyrobienie wśród dzieci nawyku segregowania odpadów, przekazanie i usystematyzowanie wiedzy na temat rodzajów odpadów,  zaznajomienie dzieci z pojęciami: śmieci, odpady, segregacja, recykling. Zwrócenie uwagi dzieci również na segregację śmieci w naszym przedszkolu i sali. Przypomnienie dzieciom w jaki sposób odbywa się segregacja śmieci w naszej sali, wskazanie poszczególnych pojemników ( koszy) i przypomnienie dzieciom do czego one służą: pojemnik na papier, pojemnik na szkło, pojemnik na plastik, oraz pojemnik na odpady biodegradalne. Bardzo ciekawą wiedzą jaką dzieci zdobyły podczas zajęć było również uświadomienie dzieciom jak długi czas w miesiącach i latach ( zakres obejmował czas rozkładu produktu od 2 miesięcy do 4000 lat) rozkładają się poszczególne produkty i jaki posiadają niekorzystny wpływ na nasze środowisko, jeśli nie zostaną posegregowane do odpowiednich pojemników i zostaną wyrzucone przez człowieka w miejsce zabronione.