„Oto Hałabała – zna go Polska cała”

„Oto Hałabała – zna go Polska cała” – to ogólnopolski projekt edukacyjny wprowadzający dzieci poprzez literaturę w świat przyrody oraz rozbudzający ciekawość otaczającym światem przyrody. Realizacji tego projektu towarzyszyć będzie Postać Krasnala Hałabały , bohatera opowiadań Lucyny Krzemienieckiej. W przedszkolu powstał kącik krasnala Hałabały, dzieci zostały zapoznane z postacią autorki tych opowiadań.  Krasnal będzie dzieciom towarzyszył w realizacji tego projektu przez cały rok – stąd aktywność plastyczna w formie pracy zbiorowej „Portret Krasnala Hałabały”. Dzieci  dowiedzą się  również o historii czasopisma Świerszczyk,  z którym współpracowała Lucyna Krzemieniecka.