Włączenie się w akcję „Teraz Twój Ruch”

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu, już po raz kolejny zorganizowało akcję pt. „Otwórzmy przed Nimi życie – Teraz Twój Ruch”. Celem akcji było zwrócenie uwagi na rolę ruchu i sportu w naszym życiu, dlatego też organizatorzy zapraszali do różnorodnej aktywności ruchowej przy jednoczesnym, symbolicznym wsparciu finansowym osób z niepełnosprawnością intelektualną będących pod opieką Stowarzyszenia. Nasza grupa również włączyła się w powyższą akcję. Zabawy muzyczno – ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne i konkurencje sportowe pozwoliły nam aktywnie spędzić czas, a przy tym wesprzeć i pomóc innych, bardziej potrzebujących.

Bardzo cieszą nas wszelkiego rodzaju akcje charytatywne podczas których możemy zrobić coś dobrego dla innych. Wspólne pomaganie integruje, pozwala rozwijać różne umiejętności oraz daje poczucie satysfakcji. Pamiętajmy, iż: „Miarą naszego człowieczeństwa jest wielkość naszej troski o drugiego człowieka”, a czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci 🙂