Kształtowanie kompetencji matematycznych dzieci przedszkolnych poprzez uczenie ich sztuki konstruowania gier matematycznych.

W tym roku szkolnym w grupie Pomarańczowej realizowany jest program , którego głównym celem jest nauczenie dzieci sztuki konstruowania gier matematycznych.  Program ten   proponuje  zastosowanie różnorodnych gier matematycznych o różnym stopniu trudności , o bardziej lub mniej rozbudowanym wątku matematycznym . Będą to tzw.: gry – ściganki  i gry opowiadania , ale zaprojektowane  przez dzieci (plansza i zasady gry). Realizowane treści zawarte w tym programie dostarczą dziecku konkretnych doświadczeń , niezbędnych do zrozumienia  pojęć matematycznych , rozwinął  umiejętność logicznego myślenia , zaspokoją ciekawość , rozwijać będą zainteresowania i pobudzą dzieci do samodzielnej aktywności. W miarę jak   będą powiększać się  kompetencje matematyczne dzieci , sytuacje w grach będą coraz bardziej matematyzowane i na coraz wyższym poziomie  trudności. Dlatego też zapoznanie  dzieci  z grami matematycznymi i wprowadzenie ich w tajniki ich konstruowania  w ogromnym stopniu wpłynie  na  przygotowanie do sprostania  zadaniom stawianym przez szkołę. Nauczenie dzieci konstruowania gier, oraz ich rozgrywania  przyczyni się nie tylko do rozwijania kluczowych kompetencji matematycznych, ale także będzie kształtowało odporność emocjonalną, co jest niezmiernie istotnym  czynnikiem wpływającym na  tak ważną dojrzałość szkolną. W ostatnim czasie na okoliczność konkursu, w ramach którego było zaprojektowanie gry planszowej powstała gra pt.” Na grzyby”. Było to dla  dzieci bardzo emocjonujące zadanie , zwłaszcza w kontekście ustalania zasad gry , ustalania  tzw. premii i pułapek. I udało się poswatała fantastyczna gra planszowa z wątkiem matematycznym.