Wspieramy akcję „Razem na Święta”.

Nasze przedszkole już po raz kolejny włączyło się do akcji Ministra Edukacji Narodowej „Razem na Święta”. Celem tej inicjatywy jest zachęcenie dzieci z wszystkich placówek oświatowych, zarówno tych w kraju jak i za granicą, do niesienia pomocy innym, bardziej potrzebującym, do budowania wspólnot i więzi międzypokoleniowych oraz kształtowania poczucia odpowiedzialności za drugą osobę.

W ramach wspomnianej akcji dzieci z naszego przedszkola stworzyły piękne rękodzieła o tematyce bożonarodzeniowej, które zostały przekazane na licytację mającą się odbyć 15 grudnia w SP nr 11. Wszystkie zebrane środki z tej licytacji będą przekazane na dzieci przebywające w hospicjum.

Bardzo się cieszymy, że w tym roku i my mogliśmy dołożyć cegiełkę na tak ważny i szczytny cel 🙂 Liczymy na hojne datki darczyńców 🙂 A tak prezentowały się nasze rękodzieła oddane na licytację.