Aktywność zabawowa przedszkolaka.

Zabawy sprawiają dzieciom wiele radości, stwarzają okazję do różnorodnych działań.  Odpowiednio wplecione w tok codziennych działań pomagają w osiągnięciu wielu celów  zarówno kształcących, jak i tych poznawczych. Ponadto wyzwalają twórczą aktywności dziecka, rozwijają pamięć, wyobraźnię, spostrzegawczość, wzbogacają kompetencje językowe. W ostatnim czasie w naszej grupie udoskonalono warunki do zabawowej aktywności dzieci w duchu pedagogiki montessoriańskiej. Pojawiło się wiele ciekawych propozycji zabawowych dla dzieci, również takich , które wykorzystują naturalne przedmioty, okazy przyrodnicze, drewniane zabawki. Propozycja „leśnych zabaw”  ze zwierzętami w roli głównej, jak się okazało była wyjątkowo trafioną propozycją. Dzieci bardzo często i chętnie podejmują „leśne zabawy”, kreują różne sytuacje , opowiadają, tworzą nowe leśne opowiadania , manipulując przy tym zwierzętami, przyjmują nowe role. Plac budowy z kilkoma  samochodami, którymi można przewieźć  gruz to świetna zabawa,  jak się okazało nie tylko dla chłopców. Zabawy konstrukcyjne,  czyli takie podczas których powstaje określony wytwór z wyobraźni , czy też wg instrukcji są bardzo lubiane  (zwłaszcza te z  klockami lego). Zabawy manipulacyjne, badawcze zwłaszcza z wodą bardzo koncentrują dzieci, uczą precyzji ruchów. Barwienie płatków kosmetycznych i nadawanie nowego wyglądy rysunkom to ostatnio ulubiona zabawa. Wspólnie z dziećmi zrobiony z tektury zjazd dla różnego rodzaju samochodów też był przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Są to zabawy , które również wymagają od dzieci pomysłowości, inicjatywy, a obserwowanie zachowania dziecka w czasie tych zabaw dostarcza nam bogatego materiału na temat  dziecka w odniesieniu do jego relacji z innymi dziećmi podczas zabawy, pomysłowości, wyobraźni i cech osobowościowych.