Być zdrowym – ważna rzecz!

Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym, wychodząc naprzeciw realizowanym przez nauczycieli treściom podstawy programowej wychowania przedszkolnego, przygotował propozycje zajęć dla dzieci z oddziałów przedszkolnych, które mają na celu kształtowanie zachowań prozdrowotnych, a także postaw odpowiedzialności za własne zdrowie. Głównym celem tych zajęć było zwiększenie świadomości dzieci na temat dróg rozprzestrzeniania się wirusów oraz sposobów zapobiegania infekcjom.

Mając na względzie obecny czas i sytuację pandemiczną panującą na całym świecie, odbyliśmy z dziećmi cykl zajęć edukacyjnych nawiązujących tematycznie do szeroko rozumianej profilaktyki prozdrowotnej, w tym omówiliśmy działania na rzecz zahamowania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 i profilaktykę zachorowań na inne choroby zakaźne.

Wspólnie próbowaliśmy ustalić co to są wirusy? Czy można je zobaczyć przez szkło powiększające? Dlaczego i w jaki sposób musimy dbać o higienę? Dlaczego tak ważne w naszym codziennym życiu jest dokładne mycie rąk? Eksperyment z drobinkami czarnego pieprzu (odpowiednik wirusów) oraz mydłem na palcu, uzmysłowił dzieciom, że tak jak te drobinki pieprzu „uciekają” przed mydłem, tak samo z naszych dłoni  „uciekają” wszystkie wirusy i bakterie,  gdy tylko dokładnie je myjemy.

Inscenizacja teatralna, w której główną rolę odgrywały właśnie wirusy pomogła dzieciom zrozumieć drogę ich rozprzestrzeniania się  i tym samym dała przykłady czego nie należy robić lub co robić, aby móc jak najdłużej zachować zdrowie. Dzieci z wielkim zaangażowaniem oraz niebywałą wyobraźnią szukały sposobów na pokonywanie wirusów („Możemy rzucać w nich warzywami, bo one boją się witamin” – tak brzmiała jedna z wypowiedzi 🙂 )

Ponadto prezentowaliśmy właściwe zachowania podczas kichania, kaszlania, witania się i mycia rąk. Chociaż informacje te są powtarzane w naszej grupie bardzo często, to jednak takiej mądrości nigdy za wiele…

Na sam koniec utrwaliliśmy wiedzę na temat pracy lekarza. Dzieci odwoływały się do własnych doświadczeń i opowiadały jak wspominają własne wizyty w gabinecie lekarskim. Bez trudu potrafiły wymienić atrybuty lekarza oraz inne rzeczy związane z leczeniem. Opowiadały o lekach, które należy zażywać tylko w obecności i za pozwoleniem dorosłych. Poprzez burzę mózgów próbowaliśmy ustalić co to są szczepionki? Czy dzieci w ogóle mają świadomość takiej metody zapobiegania różnorodnym chorobom zakaźnym? Jak się okazało, dzieci doskonale orientowały się w temacie, mówiły, że to takie tabletki, tylko w płynie, że to zastrzyki, które trochę bolą, ale dzięki nim jest się zdrowym 🙂

Zatem temat profilaktyki chorób zakaźnych nie ma już przed nami tajemnic. Dzieci obiecały zwalczać wszystkie złe wirusy i bakterie poprzez częste i dokładne mycie rąk,  poprzez dbanie o właściwą dietę i higienę całego ciała. Oby już teraz wirusy trzymały się od nas jak najdalej.

Tydzień życzliwości i pozdrowień.

 Światowy Dzień Życzliwości przypada na 21 listopada, niestety niska frekwencja nie pozwoliła nam zorganizować działań w tym zakresie w tym dniu. Jest to szczególny dzień i w naszej grupie celebrowany był w grudniu. Jest to dzień dobrych uczynków i pozdrowień. Idea tego święta wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych , a oryginalna nazwa tego święta brzmi Hallo World Day i symbolizuje cel tego dnia, czyli mówienie hallo (cześć ) do przynajmniej 10 osób dziennie.  W naszej grupie cały tydzień poświeciliśmy tematowi życzliwości. Dzieci analizowały obrazki sytuacyjne, wyszukiwały sytuacje świadczące o życzliwości. Oceniały zachowanie bohaterów obrazków. Powstała poczta miłych słów i pozdrowień. Dzieci mogły obdarowywać się przez cały tydzień miłymi listami i rysunkami. Utrwalono zasady zachowania związane z Kodeksem Dobrego Zachowania. Dzieci poznawały życzliwe słowa i pozdrowienia, podawały przykłady życzliwych uczynków wobec drugiego człowieka. Powstał Dekalog Przyjaźni, pod którym dzieci „podpisywały” się odbijając swoją rączkę. Na koniec stworzyliśmy sylwetkę człowieka życzliwego. Dzieci gromadziły słowa wyrażające życzliwość i przypinały na tablicy.   Podsumowaniem tygodnia życzliwości było wręczenie dzieciom plakietki dziecka życzliwego doceniając ich życzliwe i serdeczne zachowania wobec innych dzieci w grupie. To były bardzo ważne przedsięwzięcia uczące dzieci poruszania się  w świecie wartości.

Babcia z Dziadkiem dziś świętują!

Babcia i Dziadek to szczególne osoby w życiu każdego dziecka. Mają dla wnuków mnóstwo uczuć, cierpliwości, zawsze znajdą coś słodkiego.  Każdego dnia potrafią dać wnukom wielką miłość i oparcie. A to bardzo ważne wartości. Każda Babcia i każdy Dziadek to dla wnuków skarbnica mądrości. To dzięki Dziadkom wnuczęta poznają dzieje rodziny, ciekawe opowieści i legendy. Bajki czytane przez Babcię i Dziadka ciekawią bardziej. Spotkania z Babcią i Dziadkiem na gruncie przedszkola zawsze należały do najpiękniejszych. Niestety już drugi rok pandemia uniemożliwia nam  to spotkanie w przedszkolu. Ostatni tydzień dzieci poświęciły na przygotowanie upominków i ozdabianie torebek prezentowych portretami Babci i Dziadka. Tym razem recytacja wierszy i śpiew piosenki miała odbyć  się podczas wizyty u Dziadków w domu. Mamy nadzieję, że to też były piękne chwile. Przyłączamy się do życzeń dzieci , życząc wszystkim Babciom i wszystkim Dziadkom zdrowia i samych szczęśliwych i pięknych chwil w życiu.