Zajęcia z języka angielskiego w grupie Zielonej w ramach ,, Spaceru edukacyjnego”

Tematem powyższych zajęć był zakres tematyczny  zwierząt  hodowlanych ( żyjące w gospodarstwie)-  Farm animals, zwierzęta domowe- Pets animals, zwierzęta żyjące w ZOO – At the ZOO  Podczas zajęcia dzieci starały się odróżniać i nazywać zwierzęta domowe, hodowlane od egzotycznych, dzieci wspólnie narysowały farmę w gospodarstwie wiejskim na której to umieściliśmy poznane zwierzęta. Na podstawie powstałej pracy plastycznej i próbowały odpowiedzieć na pytanie jakie zwierzęta ukryły się na farmie? ,, Jakie zwierzęta ukryły się na farmie” budowanie wypowiedzi dzieci, używanie zwrotów: I see…, This is

This is a horse – to jest koń

This is a cow- to jest krowa

This is a pig – to jest świnia

This is a sheep – to jest owca

I  see .. – ja widzę

I see a horse –ja widzę konia

I see a cow – ja widzę krowę

I see a pig – ja widzę świnię

I see a sheep – ja widzę owcę