Co warto wiedzieć o alpakach?

Przeprowadzona lekcja poświęcona była zapoznaniu ze znaczeniem hodowli zwierząt, z których otrzymujemy wełnę , utrwaleniu nazw rodzajów wełny a także zapoznanie ze znaczeniem hodowli alpak z uwzględnieniem korzyści. Podczas zajęcia dzieci obejrzały  przygotowana  prezentację multimedialną pt.. Co warto wiedzieć  o alpakach”  Przez co  wzbogaciły swoja wiedzę o następujące zagadnienia :

– skąd pochodzi ten  gatunek zwierząt  ( alpaka) – Ameryka Południowa.

– wybrane przez nauczyciela dziecko wskazuje na kolorowym globusie położenie  Ameryka Południowej

–  do jakiej rodziny należy alpaka

– dzieci opisują wygląd zewnętrzny zwierzęcia na podstawie ilustracji

–  rozumieją znaczenie pojęcia zwierzę stadne

– rozumieją pojęcie gospodarstwo agroturystyczne- wiedzą,  gdzie można spotkać w Polsce alpaki

– poznają dwie rasy alpak: Huacaya i Suri  na podstawie wyglądu zewnętrznego potrafią rozróżnić obydwie rasy zwierząt

– wiedzą czym się żywią , rozumieją pojęcie zwierzę roślinożerne

–  dowiadują się , że alpaka to zwierzę bardzo łagodne i inteligentne ,wykorzystywane  do pracy terapeutycznej z dziećmi  niepełnosprawnymi

–  dowiadują się dla jakich korzyści głównie hoduje się alpaki ( wełny i mięsa, praca terapeutyczna z dziećmi ) . Dzieci rozumieją  znaczenie pojęcia wełna, okrywa włosowa, gospodarstwo agroturystyczne,  wiedzą  z hodowli jakich  zwierząt otrzymujemy wełnę, wskazuje położenie Ameryki Południowej, wymieniały rodzaje wełny, potrafiły  potrafi odróżnić na podstawie ilustracji lamę od alpaki.