Programowanie to świetna zabawa.

Zabawy w kodowanie i programowanie to zabawy, które uczą dzieci logicznego myślenia , obserwacji i dedukcji. To świetna alternatywa dla rozszerzenia edukacji matematycznej i rozbudzania zdolności intelektualnych. Zajęcia w tym zakresie z wykorzystaniem Genibota są wyjątkowo interesujące dla dzieci. Genibot to mały robot, którego żeby wprawić w ruch trzeba zaprogramować. Program tworzymy układając sekwencje kart z komendami, następnie wgrywamy  go, przykładając robota do kolejnych kart. Robotem można także sterować za pomocą gestów. Praca z takim robotem to świetna zabawa , rozwijająca logiczne, algorytmiczne myślenie,  zadaniowe podejście do stawianych problemów. Dzieci poznają przy tym nowe pojęcia i zwroty. Podczas takich aktywności przedszkolnych dzieci uczą się także:  współpracy, planowania, analizowania i samodzielnego tworzenia rożnych kodów.