Realizacja Innowacji Pedagogicznej c.d

Jednym z przeprowadzonych zajęć w ramach realizacji innowacji była tematyka zarabiania pieniędzy i ich oszczędzania . Dlatego tez w okresie przedświątecznym wykonaliśmy wielkanocne koszyczki , które dzięki współpracy z rodzicami zostały przez rodziców zakupione i mogły stanowić świąteczną ozdobę wielkanocnego stoły, a dzieci w ten sposób uczą się świadomego i i czynnego udziału w planowaniu , kontrolowaniu i wydawaniu własnego budżetu , kształtowania nawyku racjonalnego gospodarowania pieniędzmi oraz rozumienia, że ilość pieniędzy jest ograniczona. Dzięki współpracy i hojności ze strony Rodziców będziemy mogli wszystkie  zebrane pieniążki przeznaczyć na wyjście na lody dla dzieci – tak jak wspólnie z dziećmi ustaliliśmy na co wydamy zainwestowane z zakupionych koszyczków pieniążki.  Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom za zaangażowanie i wsparcie.