Podróż po Europie

W mijającym tygodniu grupa Zielona wybrała się w pasjonującą podróż. Poznaliśmy europejskie kraje – te bliższe i te dalsze. Na początku tygodnia dzieci obejrzały film edukacyjny „Jak powstała Ziemia”. Rozmawialiśmy o powstaniu naszej planety na podstawie filmu oraz Wielkiej Lekcji Montessori, (którą przeprowadziła pani Ania  dwa tygodnie wcześniej). Dzieci mogły zobaczyć jak Pangea się rozpada, a kontynenty odsuwają się od siebie. Dzieci zapoznały się z montessoriańskim Globusem Natury (na którym mogą „dotknąć” lądów i wód), oraz Globusem Kultury (gdzie kontynenty oznaczono różnymi kolorami). Z pomocą filcowej mapy świata dzieci poznały wzajemne położenie wszystkich kontynentów, porównywały wielkości kontynentów oraz ich nazwy. Dzieci zauważyły, że jedne nazwy są krótkie, inne długie, a niektóre nawet bardzo długie. Zauważyły także, że większość nazw kontynentów rozpoczyna się na tę samą literę. Wielozmysłowo poznaliśmy litery A i E, starszaki chętnie próbowały swoich sił w pisaniu tych liter w liniaturze, czy układaniu nazw kontynentów z ruchomego alfabetu. W kolejnych dniach skupiliśmy się na kontynencie, którego nazwa zaczyna się na inną literę od pozostałych. Dzieci zapoznały się krajami Europy: układały mapę puzzlową Europy, dopasowywały flagi do państw, grały w flagowe memory, samodzielnie też rysowały flagi państw Europy z użyciem metalowych matryc. Dzieci poznały także ukształtowanie powierzchni Europy, żyjące tu zwierzęta i rośliny. Pod koniec tygodnia mówiliśmy o sąsiadach Polski, o językach, o Unii Europejskiej. Dzieci słuchały krótkich informacji na temat życia dzieci w innych krajach, słuchaliśmy i próbowaliśmy śpiewać piosenkę „Panie Janie” w różnych językach, poznaliśmy niektóre zwroty i powitania w kilku językach europejskich oraz wysłuchaliśmy hymnu Unii Europejskiej. W ostatnim dniu odnajdywaliśmy miejsca na mapie Europy, z których pocztówki, magnesy i inne pamiątki przyniosły dzieci ze swoich domów, przeliczaliśmy ilość magnesów i pocztówek, tworzyliśmy zbiory i porównywaliśmy ich liczebność.