Życie żaby

W ostatnim tygodniu dzieci poznały cykl rozwojowy żaby, a także miały okazje obserwować prawdziwe kijanki przyniesione przez Blankę.  Dzieci dowiedziały się jak kijanka zamienia się w żabę oraz że w czasie rozwoju skrzela (jak u ryb) zmieniają się w płuca (jak u ludzi i zwierząt lądowych). Młodsze dzieci układały figurki w kolejności, mówiły czym różnią sią poszczególne figurki od siebie, starsze dzieci odczytywały i dopasowywały podpisy. Ponadto ćwiczyliśmy słuch fonematyczny i wysłuchiwaliśmy głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie. Starszaki zostały zaznajomione ze znakiem graficznym „ż” i dwuznakiem  „rz” i wyszukiwały je w wyrazach. Dzieci miały też okazję poćwiczyć ich pisanie na tablicy oraz na tacy z piaskiem. Później przyszedł czas na ćwiczenia motoryki małej, której rozwój jest kluczowy w opanowaniu umiejętności pisania: było więc kolorowanie, wycinanie i klejenie. Co powstało? – zobaczcie sami.

Walory Wiosny

W pierwsze wiosenne i ciepłe dni spędzaliśmy sporo czasu w ogrodzie przedszkolnym. Potrzeba ruch w tych dniach była jeszcze większa niż zwykle, więc dzieci spędzały czas nie tylko na zabawach bieżnych i skocznych, z zapałem wspinały się i jeździły na różnych pojazdach, ale też (w szczególności starszaki z grupy Zielonej) bardzo aktywnie porządkowały grządki: plewiły, przesadzały, przycinały, kopały i grabiły. Podczas zajęć posialiśmy i posadziliśmy różne rośliny, aby móc obserwować ich rozwój i wzrost na co dzień. Rośliny, które uda nam się wyhodować w sali trafią później na naszą Przyrodniczą ścieżkę dydaktyczną. Dzieci dostrzegały na ogrodzie kwiaty w różnych kolorach i liście w różnych odcieniach. Z wykorzystaniem kolorowych lup i karty ze spinaczami wyszukiwały materiał przyrodniczy w określonym kolorze. Była to świetna zabawa oraz ćwiczenie spostrzegawczości.

Ziemia, nasz Dom – dbajmy o nią

22 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi. W naszym przedszkolu przygotowania do tego dnia rozpoczęły się już dużo wcześniej, bo 8 kwietnia.     

Wtedy właśnie rozpoczęliśmy akcję „Moje miasto bez elektrośmieci”, której organizatorem jest ElektroEko. Zbieraliśmy popsute urządzenia elektryczne i baterie, aby mogły trafić do recyclingu. Równocześnie rozpoczęliśmy akcję „Ukwiećmy naszą Ziemię” zorganizowaną przez nasze przedszkole już drugi raz. Tak jak w ubiegłym roku zbieraliśmy sadzonki, nasiona i cebulki różnych roślin oraz przygotowywaliśmy naszą Przyrodniczą Ścieżkę Dydaktyczną na przyjęcie nowych kwiatów.

W dniu 19 kwietnia odbyła się prezentacja w holu głównym dla dzieci ze wszystkich grup. Spotkanie rozpoczęło się od pogadanki o naszej planecie z wykorzystaniem materiałów Montessori (globus lądów i wód). Dzieci przypomniały sobie nazwy kontynentów oraz oceanów, a także wskazały przez kogo/co zamieszkiwana jest nasza planeta. Następnie nauczycielka odczytała list od Pani Ziemi, która jest smutna z powodu zanieczyszczeń – dzieci wymyślały sposoby jak jej pomóc i ją pocieszyć. Obejrzały także inscenizację do wiersza I. Sikiryckiego „Sznurek Jurka”, gdzie mogły na własne oczy przekonać się jak boisko zamieniło się w śmietnisko. Podczas rozmowy o postępowaniu bohaterów wiersza, dzieci przypomniały sobie i utrwaliły znaczenie słowa „recykling” oraz zasady segregacji odpadów. Posegregowały też „górę śmieci” wrzucając odpady do pojemników oznaczonych odpowiednimi kolorami. Dzieci rozwiązywały też zagadki o tematyce przyrodniczej i ekologicznej,   a podczas warsztatów „Las w słoju” stworzyły czyste, przyjazne nam środowisko.   Na koniec wspólnie odśpiewały piosenkę o tematyce ekologicznej „Mieszkamy na wielkiej kuli”. Zwieńczeniem dnia było posianie i posadzenie zebranych roślin w naszym ogrodzie przedszkolnym.         

W poniedziałek 22 kwietnia w każdej grupie odbyły się zajęcia ekologiczne dotyczące dbania o planetę (oszczędzania zasobów, segregacji odpadów, sadzenia roślin i drzew) ze szczególnym uwzględnieniem szkodliwości elektroodpadów i baterii. Dzieci dołączyły do VII edycji akcji #SprzątamyDla Polski – wybrały się w teren, aby pozbierać śmieci w najbliższej okolicy przedszkola.

Na co dzień staramy się razem z dziećmi dbać o naszą planetę poprzez oszczędzanie, wody, papieru, segregowanie odpadów oraz prace użyteczne w ogrodzie. Uwrażliwiamy dzieci na potrzeby roślin, zwierząt i ludzi, czyli potrzeby               naszej planety.

Spring Rhymes

W dniu 26 kwietnia w Miejskim przedszkolu nr 1 w Jarosławiu odbył się konkurs recytatorski „Spring Rhymes”,w którym  Oliwia Napiórkowski z grupy Zielonej zaprezentowała wiersz „A Spring Poem”. Oliwka doskonale opanowała tekst i na konkursie wspaniale reprezentowała nasze przedszkole. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni za piękne występy. 

„A Spring Poem”

„S” is for Sunshine to brighten the spring,

Warming the water, the Earth, everything.

„P” is for Posies with colours so bright:

reds, yellows, purples… Oh what a sight!

„R” is for Raindrops, that splash all about,

Wetting the Earth, so new life can sprout.

„I” is for Insects that flit through the air.

The grasshoppers, beetles and ants everywhere.

„N” is for Noises I hear when I wake:

The chirping of birds, the laughs children make…

„G” is for Growth that I see around me:

The plants and the animals. Spring is so lovely!

Konkurs „Little Superstars”

W dniu 1 marca Ninka i Olivia, dziewczynki z grupy Zielonej reprezentowały nasze przedszkole w Konkursie Piosenki Anglojęzycznej „Little Superstars”, zorganizowanym przez Miejskie Przedszkole nr 11 „Mali Odkrywcy” w Jarosławiu. Nasze gwiazdy zdobyły II miejsce bezbłędnie wykonując piosenkę „Hey Brother”. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

W krainie rytmu i melodii

W ostatnim czasie dzieci z grupy Zielonej otoczone były sztuką. Dzieci wcieliły się w rolę aktorów podczas występu dla Babci i Dziadka, byli też śpiewakami gdy wyśpiewywali kolędy i pastorałki pod niebiosa, w ostatnim tygodniu dzieci zamieniły się w muzyków. Graliśmy na instrumentach perkusyjnych, przypomnieliśmy sobie ich nazwy, brzmienie, sposób gry. Później każdy mógł wybrać jakiś instrument (oczywiście wymienialiśmy się instrumentami, bo każdy chciał zagrać na wszystkich instrumentach) i mogliśmy wspólnie wykonać akompaniament do piosenki. Dzieci  mogły zagrać „forte” czyli głośno oraz „piano” czyli cicho. Na znaki dyrygenta instrumenty grały lub cichły i można było się poczuć u nas jak w najprawdziwszej filharmonii. Na zakończenie dzieci mogły zinterpretować ruchem piosenkę, a nasze wspaniałe baletnice i tancerze zaprezentowali swoje umiejętności taneczne. Podczas zabaw z muzyką dziecko ćwiczy między innymi słuch, refleks i koncentrację uwagi, ponadto wspólne muzykowanie pomaga rozładować stres i poprawia nastrój, a także – jak każda forma sztuki – rozwija wrażliwość estetyczną. Zabawy z muzyką i rytmem kształtują słuch fonemowy, który jest potrzebny w nauce pisania i czytania (analiza fonemowa jest podstawową umiejętnością potrzebną do nauki pisania, a synteza fonemowa – do nauki czytania).  Dzieci bardzo lubią tego typu zajęcia, chętnie w nich uczestniczą, a przy okazji  kształtują gotowość do nabycia ważnych umiejętności kluczowych.