Udział w akcji MEiN ,,Szkoła Pamięta”

Już po raz kolejny nasze przedszkole włączyło się w akcję Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła pamięta”. Wspomniana kampania odbywa się w okresie, w którym wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. Jej głównym celem jest zwrócenie uwagi młodego pokolenia na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, upamiętnianie ważnych rocznic, wydarzeń i postaci historycznych.

Dzisiejszego południa, przykładem ubiegłego roku, wybraliśmy się pod Pomnik Pamięci Narodowej, znajdujący się przy parafii Chrystusa Króla, który jest unikalny zarówno w formie jak i treści. To bardzo ważne, dla nas społeczności lokalnej miejsce, więc już od najmłodszych lat należy przybliżać jego wymowę dzieciom. Jest to jedyny tego typu pomnik w Polsce, zatem akcja „Szkoła pamięta” stała się dla nas dobrą okazją do poznania tego wyjątkowego monumentu bliżej, gdyż jest on bez wątpienia wizytówką naszego miasta. Na granitowych blokach o długości 32 m. umieszczona została cała historia Polski – od Mieszka I do Świętego Jana Pawła II – w najważniejszych datach, wydarzeniach i postaciach odlanych z brązu.

Dzieci z dużym zaciekawieniem przyglądały się pomnikowi, postaciom żołnierzy, słuchały o ich męstwie i odwadze, o ich walce za naszą ojczyznę, zadawały pytania i żywo reagowały na poszczególne wydarzenia.

Na sam koniec, w ramach pamięci i oddania hołdu wszystkim bohaterom naszej Ojczyzny, zapaliliśmy znicze i wróciliśmy do przedszkola.

Udział w XX Przeglądzie Twórczości Dziecięcej „Bajkowy Świat”🪐🪐🪐

W sobotę 28 października nasze przedszkolaki wzięły udział w XX Przeglądzie Twórczości Dziecięcej „Bajkowy Świat”. Organizatorem przeglądu był Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy im. Krystyny Rajtar w Jarosławiu.  Tegoroczny przegląd odbył się w Jarosławskim Ośrodku Kultury i Sztuki, a jego tematem przewodnim była teoria heliocentryczna Mikołaja Kopernika. Nasze Przedszkolaki zaprezentowały montaż słowno-muzyczny pt. Kosmos bez tajemnic”🪐🪐🪐  Mali aktorzy poradzili sobie świetnie, dla niektórych był to debiut na tak dużej scenie. Gratulujemy Wam serdecznie i życzymy dalszych sukcesów. Dostaliśmy piękny prezent, ilustrowaną księgę o naszym mieście Jarosławiu, dyplom, bańki mydlane, ciastolinę, dynamiczny piasek oraz grę zręcznościową – Tańczący robak. Otrzymane prezenty sprawiły dzieciom dużo radości – DZIĘKUJEMY!

Nic nie zastąpi książki – wpływ literatury na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym.

Czytanie literatury wspiera rozwój psychiczny, intelektualny i społeczny dziecka. Zaspokaja wszystkie potrzeby emocjonalne malucha, a przy tym przynosi mu radość i pozostawia cudowne wspomnienia. Pamiętajmy, że czytając dziecku książkę, w istocie dajemy mu największy dar – swój czas, wyłączną uwagę, pełne zaangażowanie, nasz entuzjazm dla czytania, miłość.

Książka czytana dziecku może być terapią, pomocą w rozwiązywaniu różnych problemów.
Terapia przez baśń – wzbogaca świat wewnętrzny dziecka, rozwija wyobraźnię i fantazję, wyzwala emocje i wrażliwość, uczy współczucia, empatii oraz wyrażania uczuć. Baśnie mają zawsze szczęśliwe zakończenia, więc przynoszą radość, budzą nadzieję i optymizm. 

Bajka terapeutyczna – adresowana jest głównie do dzieci od 4 do 9 lat. Ma na celu uspokojenie, zredukowanie problemów emocjonalnych i wspieranie rozwoju osobowego dziecka. Jej specyfika polega na tym, że jest ona skierowana do określonego odbiorcy, który zmaga się z konkretnym problemem. Pozwala dziecku bez lęku spojrzeć na własne problemy i uczy, jak sobie z nimi radzić.

W pracy przedszkola bardzo szeroko wykorzystywana jest literatura dziecięca zwłaszcza bajki, wiersze, opowiadania czy baśnie. Pomaga ona dotrzeć do dzieci i w przystępny dla nich sposób przybliżyć im wartości moralne, zrozumieć pewne zależności.

 Ważnym jest aby przygotowanie dzieci do samodzielnego czytania i korzystania z literatury jako źródła wiedzy, przeżyć i emocji rozpoczęło się jak najwcześniej.

 Ogromną rolę odgrywają w tym procesie rodzice, jako osoby wspomagające wszechstronny rozwój dziecka. Wiersze, bajki, opowiadania są często podstawą do organizowania zajęć edukacyjnych, ponieważ sprzyjają  rozwijaniu wyobraźni, stanowią inspirację do prac plastycznych, jak również zachęcają dzieci do odtwarzania ich treści w zabawach twórczych   i ciekawych  formach aktywności teatralnej.

Nie sposób przytoczyć wszystkich zalet jakie płyną z pięknej tradycji czytania dziecku bajek na dobranoc.  Wzór pięknej mowy – niejednokrotnie przecież na co dzień posługujemy się gwarą. Nasze dziecko idąc do szkoły ma problemy z prawidłową mową . Czytając teksty dostosowane do wieku i potrzeb dziecka dajemy mu przykład prawidłowego budowania zdań i wypowiedzi. Dziecko któremu czytano w dzieciństwie bajki potrafi lepiej skupić się w czasie zajęć w szkole, łatwiej się wypowiada , jego mowa jest płynna, buduje poprawniejsze składniowo zdania . Dzięki różnorodności tekstów mały „słuchacz” posiada bogaty słownik ( czynny i bierny ) ma również lepiej wykształconą pamięć słuchową i wzrokową ( o ile czytane teksty były bogato ilustrowane ). Wielu psychologów wskazuje również na rozwój dziecięcej wyobraźni dzięki słuchanym bajkom.

          Poza wymienionymi zaletami wypływającymi z czytania dzieciom książek należy zwrócić uwagę na jego rolę w kształceniu emocjonalnym. Czytając teksty nasycamy je emocjonalnie pomagając im poprzez naszą interpretację odczytywać i wyrażać emocje zawarte w tekście. Im młodsze dziecko tym łatwiej utożsamia się z bohaterami bajek wchodząc często w ich rolę Uwidacznia się to w bezpośrednich reakcjach dziecka i w późniejszych zabawach oraz rysunkach. Czytając dobrze dobrane bajki stwarzamy sytuację w której kształtuje się wyobraźnia dziecka uwarunkowana emocjami pojawiającymi się podczas słuchania. Czytając bajki mamy nieograniczony wpływ na dobór tekstów, które pomogą dziecku w interpretowaniu różnych sytuacji życiowych.

Przeznaczone dla dzieci pozycje książkowe przedstawiają ten sam rodzaj emocji jakie towarzyszą im w codziennym życiu. Dzieci słuchając czytanych przez rodziców tekstów rozpoznają siebie w sytuacjach tam opisanych. Czytanie książek wzmacnia relację rodzica z dzieckiem. Rodzicom często pomaga zrozumieć psychologiczny i emocjonalny rozwój ich dzieci nadać mu właściwy kierunek. Widzimy często jak dziecko rośnie nabiera wagi – a czy zauważamy, że równocześnie z tym procesem kształtuje się jego osobowość ? W życiu dziecka tworzy się obraz rodzica przewodnika i opiekuna – który prowadzi go przez zakamarki życia – bezpiecznie i spokojnie. Jeżeli czytamy dziecku różne pozycje ( bajki, wiersze, opowiadania ) z łatwością odnajdujemy postacie które pomogą w przeżywaniu i przezwyciężaniu trudności, interpretacji trudnych, życiowych sytuacji, rozwiązywanie ich. Czytanie jest dziś ważniejsze niż było kiedykolwiek w przeszłości. Świat jest coraz bardziej skomplikowany, lawinowo przyrasta ilość informacji, podawanej przez radio czy telewizję. Telewizja nie rozwija u dzieci myślenia i skraca ich przedział uwagi, wiele programów wywołuje lęki i niepokój oraz znieczula na agresję. Dlatego też powinniśmy codziennie dzieciom czytać np. bajki. Codzienne głośne czytanie jest szczepionką przeciwko wielu niepożądanym wpływom i zagrożeniom dla umysłu i psychiki dziecka ze strony współczesnej cywilizacji. Dzięki literaturze dziecięcej można dostarczyć małemu człowiekowi wiedzy o innych ludziach, jego przeżyciach, o faktach, o kulturze i obyczajach różnych narodów, o przyrodzie i pięknie krajobrazu. Tekst literacki przedstawiany dzieciom przemawia do dzieci językiem emocjonalnym pobudzającym procesy uczuciowe i wywołującym bogate wyobrażenia, zmusza także do refleksji i ustosunkowania się do przedstawionych wydarzeń i postaci. Dokonując oceny postępowania postaci, występujących w bajkach dziecko zdobywa umiejętność samooceny, uczy rozróżniać prawdę od fałszu, dobra od zła, wyzbywa się egoizmu, uwrażliwia na cierpienia innych, a sytuacje komiczne wywołają śmiech i radość. 

Wspólna głośne czytanie bajek wpływa nie tylko na rozwój emocjonalny dziecka, ale także sprzyja: rozwijaniu komunikacji językowej dziecka, wzbogacaniu słownictwa, poprawności gramatycznej i stylistycznej wypowiedzi, kształceniu mowy ekspresyjnej. Bajka kształci i wyrabia u małego odbiorcy smak estetyczny, pobudza i wzbogaca jego wyobraźnię. My jako dorośli musimy pamiętać, że czytanie powinno się kojarzyć dziecku z radością, a nigdy z przymusem, stresem, nudą lub karą.

Odrzucając książkę – świadomie rezygnujemy z jedynej ( oprócz rozmowy ) możliwości porozumiewania się z dzieckiem i wejścia w jego świat. W sytuacji kiedy dziecko zostawione jest samemu sobie w trudnych czy kłopotliwych dla niego sytuacjach szuka pomocy gdzie indziej. Często znajduje dla siebie azyl przed ekranem telewizora.

RODZICU!!
„Bez względu na to ile masz zajęć najważniejszą rzeczą jaką możesz zrobić dla przyszłości swojego dziecka, obok okazywania mu miłości przez przytulanie, jest codzienne, głośne czytanie oraz radykalne ograniczenie telewizji”    (Jim Trelease)

Światowy Dzień Dobroci dla zwierząt – zbiórka karmy dla zwierząt w schroniska w Orzechowcach

 Dzień dobroci dla zwierząt zapisał się w kalendarzu wydarzeń obchodzonych w przedszkolu, dlatego  też  głównym celem zajęć było kształtowanie szacunku do zwierząt, uświadomienie dzieciom, że zwierzęta to istoty, które potrafią czuć i o które należy dbać. Wprowadzeniem do tematu lekcji było wyjaśnienie znaczenia pojęcia ,,przyjaciel”, wyszukiwanie skojarzeń słowa ,, przyjaciel” w powiązaniu również z posiadanymi przez dzieci zwierzętami domowymi. Dzieci chętnie wypowiadały się na temat swoich ulubieńców- pupili. Jak wszyscy wiemy posiadanie zwierzątka wiąże się nie tylko z samą radością jego posiadania ale również z ogromną odpowiedzialnością, opieką i troską o nie. Jak się okazało większość dzieci dzieliła się swoimi doświadczeniami z posiadania zwierzaka ,  dlatego też próbowaliśmy odpowiedzieć na postawione  pytanie,, Jaki według dzieci powinien być odpowiedzialny właściciel ? Jak się okazało, to taki który: odpowiednio odżywia zwierzątko, pamięta , aby miał zawsze świeżą wodę do picia, dba o szczepienie i odrobaczenie, nie wypuszcza swojego zwierzaka bez opieki, uczy posłuszeństwa, sprząta nieczystości po swoim zwierzaku  np. podczas spaceru, dba , aby do obroży była doczepiona informacja z adresem w razie zaginięcia, wyprowadza na spacer pieska na smyczy, zabiera na wakacje, lub dba o opiekę w czasie nieobecności właściciela, dba o pielęgnacje zwierzaka -czesze, kąpie, obcina pazury,  spędza z psem odpowiednią ilość czasu poświęconą zabawie, spacerom, nauce dba o zdrowie psa w razie choroby ( wizyty u weterynarza)  jak również zapobiega mogącym pojawić się problemom zdrowotnym.

Następnie rozmawialiśmy na temat bezdomnych zwierząt, że nie każdy zwierzak  posiada swojego właściciela z różnych przyczyn, wówczas taki zwierzak zostaje umieszczony w Schronisku dla zwierzą.  Dzieci dowiedziały się co to jest schronisko dla zwierząt, jakie ogromne potrzeby są aby zwierzęta mogły w nim godnie żyć.

Dlatego też zachęciliśmy dzieci i rodziców do włączenia się w zbiórkę karmy, zabawek i akcesoriów dla psów i kotów , które to zostały zebrane w naszym przedszkolu dzięki zaangażowaniu Rodziców  i przekazane pracownikom Straży Miejskiej w celu dostarczenia do Schroniska dla zwierząt w Orzechowcach.

Dziękujemy wszystkim  Rodzicom i dzieciom  za zaangażowanie, za włączenia się w zbiórkę karmy, zabawek i akcesoriów dla zwierzą.  Za wsparcie akcji serdecznie Dziękujemy!. 

Zajęcie kulinarne –przygotowujemy sałatkę owocową

Od najmłodszych  lat uczymy dzieci zdrowego odżywiania i czerpania przyjemności z jedzenia zdrowych a przede wszystkim własnoręcznie wykonanych posiłków. Dzięki zajęciom kulinarnym dzieci poznają różne tajemnice kuchni, uczą się przygotowywać samodzielnie smakowite potrawy, a przygotowanie posiłków staje się dla dzieci wspaniałą i pyszną zabawą. W ramach zajęć postanowiliśmy przygotować owocową sałatkę, która  jest  wspaniałą witaminową alternatywą dla słodyczy, które tak bardzo lubimy. Przed przystąpieniem do pracy dzieci dokładnie umyły ręce, pamiętając o zasadach higieny. Następnie dokładnie umyliśmy wszystkie przyniesione wcześniej owoce, przy pomocy pań obraliśmy owoce i pokroiliśmy na małe kawałeczki, następnie dzieci dokładnie wymieszały pokrojone owoce i nakładały przy pomocy dużej drewnianej łyżki sałatkę do szklanych miseczek. później nastąpiła wyczekiwana przez dzieci degustacja, jak się okazało sałatka była przepyszna, wszystkim  dzieciom wyjątkowo smakowały owoce w takiej postaci, tym bardziej że był to efekt ich pracy, niektóre nawet poprosiły o dokładkę, było pysznie, kolorowo  i zdrowo.

UROCZYSTOŚĆ PASOWANIA NA PRZEDSZKOLAKA🎓🎓🎓

24 października w naszym przedszkolu odbyła się Uroczystość Pasowania na Przedszkolaka. Pani Dyrektor powitała wszystkich bardzo serdeczne, a szczególne PRZEDSZKOLAKÓW, bo to Oni byli najważniejsi tego dnia. Następnie Rodzice zostali poproszeni o złożenie przyrzeczenia, które brzmiało:

ŚLUBUJĘ ZAWSZE MIEĆ W PAMIĘCI,
ŻE MOJE DZIECKO JEST UNIKALNYM DAREM,
SŁUCHAĆ UWAŻNIE O CZYM MÓWI
I ZAWSZE Z NIM ROZMAWIAĆ,
PAMIĘTAĆ, ŻE KAŻDY CZŁOWIEK UCZY SIĘ NA BŁĘDACH,
DOCENIAĆ W DZIECKU TO, CO W NIM NAJLEPSZE,
PRZYTULAĆ JE I CIESZYĆ SIĘ JEGO DZIECIŃSTWEM.

Po rodzicach, przysięgę złożyły Przedszkolaki:

JA PRZEDSZKOLAK DZIELNY BĘDĘ ZAWSZE UŚMIECHNIĘTY,

BĘDĘ SŁUCHAŁ SWOJE PANIE I ZJADAŁ CAŁE ŚNIADANIE,

BĘDĘ GRZECZNIE SIĘ BAWIŁ I PILNIE SIĘ UCZYŁ,

ŻEBYM MAMY I TATY NIGDY NIE ZASMUCIŁ.

Po złożeniu ślubowania poszczególne grupy zaprezentowały piosenkę i wiersz, po czym Pani Dyrektor symbolicznym ołówkiem dokonała aktu pasowania. Na pamiątkę tego wydarzenia dzieci otrzymały dyplomy. Miłym akcentem na zakończenie uroczystości był słodki poczęstunek przygotowany przez Rodziców. Dziękujemy Państwu za zaangażowanie, za to, że sprawiacie, że te nasze przedszkolne uroczystości przepełnione są rodzinną atmosferą.