Poznajemy trudną i niebezpieczną pracę górnika.

Podczas lekcji dzieci obejrzały film edukacyjny dla dzieci poświęcony bardzo ciężkiej i niebezpiecznej pracy górnika. Poznaliśmy poprzez zmysł wzroku, dotyku, węchu  materiał jakim jest węgiel -czyli skała osadowa powstała milion lat temu ze szczątków roślin, które bez udziału tlenu uległy zwęgleniu, wykorzystywany jest między innymi do produkcji energii i ogrzewania pomieszczeń. Obejrzeliśmy w jakich warunkach wykonują górnicy swoja trudną pracę pod ziemią w kopalni. Dowiedzieliśmy się również, że najwięcej kopalni węgla w Polsce mieści się na Śląsku. Poznaliśmy poszczególne elementy stroju galowego górnika , nazwy narzędzi jakimi się posługują podczas swojej pracy, które to również są zamieszczone na czapce. a także tradycje związane z tym zawodem. Barbórka- to święto górników obchodzone 4 grudnia  tego dnia przypada dzień patronki górników  św. Barbary. Podsumowaniem zajęć było wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej górnika w stroju galowym.