Przygotowanie do pisania w praktyce

Aby dziecko mogło nauczyć się pisać, musi być na to gotowe i jego ręka musi być na to gotowa. Przygotowanie ręki do pisania to szereg czynności, sekwencji ruchowych, które ręka musi opanować zanim zacznie pisać. To właśnie umożliwiają wszystkie praktyczne ćwiczenia dnia codziennego: nawlekanie, przekładanie, przesypywanie, przelewanie, zapinanie, odpinanie i wiele innych przeróżnych czynności, które prowadzą także do samodzielności i niezależności dziecka. Dzieci bardzo angażują się w te aktywności, szczególnie lubią je dzieci młodsze. Gdy pracują zmysły, dziecko uczy się polisensorycznie. Temu właśnie służą pomoce Montessori, także te dzięki którym dziecko uczy się pisać: są to między innymi szorstki alfabet, żłobiony alfabet i taca z sypką substancją, po której można pisać (i rysować też). Dziecko poznaje wielozmysłowo kształt litery, przez co lepiej go zapamiętuje i odwzorowuje w coraz trudniejszych próbach.