Udział w konkursie plastycznym.

29 lutego odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Baśnie, bajki, bajeczki – mój ulubiony bohater”, którego organizatorem było Miejskie Przedszkole Nr 10 w Jarosławiu. W konkursie tym wzięły także udział dzieci z naszej grupy- Blania, Ninka, Mikołaj, Jacuś, Łukaszek, które za swoją twórczość plastyczną zostały nagrodzone pamiątkowymi medalami 🙂 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów ❤️

Rozwijanie zainteresowań i zdolności.

Każde dziecko jest inne i rozwija się we własnym tempie. W przedszkolu Montessori środowisko przedszkolne jest bardzo elastyczne i dostosowuje się do nieustannie zmieniających się potrzeb dziecka. Istotne jest podążanie za dzieckiem, obserwowanie go, dostrzeganie jego potrzeb rozwojowych, zdolności i zainteresowań, a tym samym organizowanie warunków do rozwoju jego potencjału. Dzieci mogą pracować w wybranych przez siebie obszarach zainteresowań,  decydować o wyborze materiału rozwojowego, czasie i miejscu pracy. Praca własna dziecka pozwala mu realizować zainteresowania i zdolności. Dziecko może wybrać zadania, które go interesują. Zadaniem nauczyciela jest wspieranie dziecka w tych aktywnościach poprzez organizowanie odpowiednich sytuacji edukacyjnych. To także wychodzenie poza ramy podstawy programowej wychowania przedszkolnego. W efekcie dzieci bogacą swoje kompetencje, chętnie zdobywają wiedzę i umiejętności, czerpią radość z dobrze wykonanej pracy, poznają swoje mocne strony. Mogą także prezentować swoje zdolności biorąc udział w różnych przedsięwzięciach i konkursach.  

Wizyta w Centrum Edukacji Kulturalnej.

Piesza wycieczka do Centrum Edukacji Kulturalnej zachwyciła dzieci. Zwiedzając piwnice ratusza dzieci poznały fascynujący świat sztuki. Najciekawsze zagadnienia z zakresu malarstwa, rzeźby, architektury, muzyki dzieci poznawały za pomocą interaktywnych urządzeń i aplikacji multimedialnych. Dzieci poznawały zróżnicowane zagadnienia wszystkimi zmysłami, dotykały, słuchały, układały, tworzyły, twórczo bawiły się w laboratorium teatru cieni, bawiły się kolorami, dźwiękami. Inspirująca była również pracownia origami.