Życie żaby

W ostatnim tygodniu dzieci poznały cykl rozwojowy żaby, a także miały okazje obserwować prawdziwe kijanki przyniesione przez Blankę.  Dzieci dowiedziały się jak kijanka zamienia się w żabę oraz że w czasie rozwoju skrzela (jak u ryb) zmieniają się w płuca (jak u ludzi i zwierząt lądowych). Młodsze dzieci układały figurki w kolejności, mówiły czym różnią sią poszczególne figurki od siebie, starsze dzieci odczytywały i dopasowywały podpisy. Ponadto ćwiczyliśmy słuch fonematyczny i wysłuchiwaliśmy głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie. Starszaki zostały zaznajomione ze znakiem graficznym „ż” i dwuznakiem  „rz” i wyszukiwały je w wyrazach. Dzieci miały też okazję poćwiczyć ich pisanie na tablicy oraz na tacy z piaskiem. Później przyszedł czas na ćwiczenia motoryki małej, której rozwój jest kluczowy w opanowaniu umiejętności pisania: było więc kolorowanie, wycinanie i klejenie. Co powstało? – zobaczcie sami.