Wiosno wiosno przyjdź do nas

           Z utęsknieniem czekamy na tą prawdziwą wiosnę…ciepły wiatr, słoneczne dni pełne zabaw na świeżym powietrzu. Dlatego chcąc wprowadzić choć odrobinę wiosennego nastroju postanowiliśmy poczuć jej tchnienie poprzez zaprezentowanie wiosennego przedstawienia, które odbyło się w naszej sali w dniu 23.04. Już od samego rana dzieci były podekscytowane tym niezwykłym wydarzenie. Przedstawienie miało odbyć się w dniu pierwszego dnia wiosny, miało być połączone z nadchodzącymi świętami Wielkanocnymi. Niestety nasze plany pokrzyżowała przerwa spowodowana epidemią.

       Ale udało się. Dzieci musiały stanąć przed nie lada wyzwaniem ponieważ przedstawienie odbyło się przez platformę cyfrową Teams. Nasi mali artyści wspaniale zaprezentowali się, było kolorowo, oczywiście z racji tej wesołej i niezwykle magicznej pory roku oraz nastrojowo. Była piękna Pani Wiosna, kwiaty, słoneczko, deszczyk no i oczywiście wiosenne ptaki. Dzieci zostały nagrodzone gromkimi brawami nie tylko od nauczycieli, ich talenty aktorskie docenili też rodzice, którzy połączyli się z nami online. Przedstawienie zostało nagrane, więc płyta mam nadzieją będzie  wspaniałą pamiątką tego wydarzenia.

       Och cóż to było za fantastyczne doznanie… dzieci z zadowoleniem witały się i żegnały ze swoimi rodzicami, każdy chciał przekazać całusa, a na przedstawieniu zaprezentować się jak najlepiej.

       Mamy nadzieję, że starania naszych przedszkolaków sprawią, że WIOSNA zagości u nas na dobre. 

             Gratulacje dla naszych wspaniałych artystów i podziękowanie dla Rodziców za obecność oraz przygotowanie wspaniałych strojów, które w pełni odzwierciedliły panujący w naszej sali wiosenny nastrój.

Dojrzałość szkolna

KRYTERIA DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ opracowane w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego obowiązującą od dnia 14.02.2017 roku

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

  1. w zakresie umiejętności społecznych i odporności emocjonalnej:

– rozumie i wykonuje polecenia nauczyciela kierowane do całej grupy, a nie tylko bezpośrednio do niego,

– łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami oraz z dorosłymi spoza rodziny,

– słucha uważnie i nie przerywa wypowiedzi dorosłych i kolegów,

– współdziała z nimi w zabawie, czeka na swoją kolej,

– w zabawach potrafi opanować emocje, nie wybucha łatwo złością, nie reaguje gniewem, nie obraża się i nie odchodzi,

– postępuje zgodnie z umowami przyjętymi w grupie,

– umie pogodzić się z przegraną, jest odporne na niepowodzenia, w miarę samodzielnie radzi sobie z trudnościami.

2.w zakresie samodzielności i wykonywania czynności samoobsługowych:

– wykonuje samodzielnie czynności higieniczne,

– dba o czystość osobistą i estetykę swojego wyglądu,

– utrzymuje porządek w otoczeniu,

– potrafi samodzielnie się ubierać i rozbierać, dba o osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie,

– zależy mu na doprowadzeniu pracy do końca.

3. w zakresie rozwoju intelektualnego:

 – rozpoznaje i nazywa poznane przedmioty oraz potrafi wyjaśnić do czego służą,

 – wyodrębnia i umie opisać cechy przedmiotów,

– dokonuje podziału zbiorów na podzbiory według różnych cech elementów np. kształtu, wielkości, koloru

– tworzy zbiory na podstawie pojęć ogólnych,

 – rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków,

– porządkuje i opowiada historyjki obrazkowe, uwzględniając zauważone związki przyczynowo-skutkowe.

  1. w zakresie umiejętności matematycznych

– określa prawą i lewą stronę ciała,

– umie wymienić i wskazać wszystkie części ciała,

– ustala położenie przedmiotów w przestrzeni, stosując właściwe zwroty,

– posługuje się pojęciami dotyczącymi położenia przedmiotów w odniesieniu do własnego ciała, ® liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego

– posługuje się liczebnikami porządkowymi w znanym sobie zakresie,

 – porządkuje zbiory w ciągu malejącym i rosnącym,

– wykonuje działania dodawania, i odejmowania licząc konkretne przedmioty,

 – rozpoznaje i nazywa kształty figur geometrycznych: koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt.

  1. w zakresie układów rytmicznych i następstwa czasu:

– umie kontynuować rytm, układając kolejne sekwencje,

– używa poprawnie nazw pór dnia: rano, południe, wieczór,

– rozumie i stosuje określenia następstwa czasu: wczoraj, dzisiaj, jutro,

– wymienia nazwy dni tygodnia w prawidłowej kolejności,

– zna nazwy pór roku i wymienia je w prawidłowej kolejności.

  1. w zakresie percepcji wzrokowej:

– wskazuje co najmniej 6 szczegółów, którymi różnią się 2 obrazki,

– zauważa, jakie nastąpiły zmiany we wcześniej oglądanym układzie elementów,

 – potrafi połączyć barwne obrazki z ich konturowymi odpowiednikami,

– spostrzega takie same symbole i znaki graficzne,

– układa budowle z klocków według podanego wzoru,

– układa obrazek z części.

  1. w zakresie percepcji słuchowej:

– rozpoznaje i nazywa słyszane odgłosy i dźwięki,

 – wyodrębnia wyrazy w zdaniu i potrafi je policzyć,

– dzieli wyraz na sylaby,

– wyodrębnia głoski na początku i na końcu słowa (wie np., że wyraz „but” zaczyna się na „b”, a kończy na „t”),

– potrafi wymienić głoski w krótkich słowach jak: „las”, „woda”,

– potrafi złożyć proste słowo w całość z usłyszanych głosek.

  1. w zakresie sprawności ruchowej:

– utrzymuje prawidłową postawę ciała podczas stania, siedzenia, chodzenia i biegania,

– chodzi na czworakach, zmieniając kierunek i pokonując przeszkody,

 – rzuca, chwyta i toczy przybory,

– podskakuje i przeskakuje przeszkody,

– wykonuje poprawnie ćwiczenia według pokazu instrukcji słownej.

  1. w zakresie sprawności manualnej:

– potrafi precyzyjnie narysować po linii i wykropkowanym śladzie,

– trzyma prawidłowo ołówek, kredkę,

– dostosowuje nacisk do przyboru, z którego korzysta w czasie rysowania

– sprawnie posługuje się nożyczkami.

  1. w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej:

– umie pokolorować obrazek wg podanego kodu,

– rysuje szlaczki zgodnie z podanym wzorem, zachowując prawidłowy kierunek od strony lewej do prawej,

– potrafi określić miejsce na kartce papieru,

– rysuje na kratkowanym papierze zgodnie z podanym wzorem.

 Dziecko, które osiągnęło dojrzałość szkolną powinno mieć opanowane powyższe czynności, ale niekoniecznie wszystkie i na równie wysokim poziomie. Wystarczy jeżeli radzi sobie z większością. Oczywiście im jest ich więcej tym lepszy start. Jest prawie niemożliwe, aby dziecko zwłaszcza 6-letnie spełniało wszystkie wyżej wymienione warunki i to na najwyższym poziomie.

Jakie nieprawidłowości rozwojowe występujące u dziecka mogą zaniepokoić rodziców?

 – ma wadę wymowy (nieprawidłowa artykulacja wielu głosek) i utrudniona komunikacja werbalna,

– przekręca wyrazy, popełnia błędy gramatyczne,

– ma problem z zapamiętaniem wierszyków, piosenek, nazw dni tygodnia, więcej niż jednego polecenia,

– nie potrafi dokonać podziału słowa na sylaby,

– nie wyodrębnia głoski w nagłosie słowa,

– nie potrafi głoskować nawet krótkich słów,

– rudności sprawiają mu wszelkie układanki, mozaiki (unika ich),

 – wykazuje się nieporadnością w rysowaniu, w posługiwaniu się nożyczkami,

– ma trudności z dokładnym odwzorowywaniem prostych szlaczków,

– z trudem zapina guziki oraz wykonuje wszelkie czynności manipulacyjne,

– jest oburęczne, trzyma ołówek to w lewej to w prawej ręce,

– źle funkcjonuje w zabawach ruchowych, ma trudności z uczeniem się jazdy na rowerze, hulajnodze,

– nie przestrzega reguł życia w zbiorowości,

– łatwo się rozprasza,

– potrzebuje stałej uwagi,

– jest lękliwy, małomówny,

– nie potrafi nawiązać kontaktu z rówieśnikami oraz z dorosłymi spoza rodziny,

– nie interesuje się książkami i czytaniem, pisaniem,

– preferuje zabawę.

Zima zima zima pada pada śnieg….

Zima zima biała cały świat śniegiem zasypała….

     Tak długo czekaliśmy z utęsknieniem na śnieg, aż stało się. Gdy pewnego dnia obudziliśmy się rano naszym oczom ukazał się piękny widok – drzewa, ulice, chodniki, parki pokryte były wielką warstwą śniegu. W ruch poszły dawno nie wyciągane sanki, zabawa śniegiem. Radości było co nie miara….

       Ciąg dalszy nastąpił pewnego dnia w przedszkolu….też bawiliśmy się śniegiem….Robiliśmy doświadczenia. Sprawdzaliśmy czy śnieg jest czysty, w tym celu nabraliśmy do pojemnika śnieg i gdy zrobiła się z niego woda znaleźlśmy odpowiedź na to pytanie. Poznaliśmy właściwości śniegu, dotykając go szukaliśmy odpowiedzi na pytanie „Jaki jest śnieg”. Dzieci w prawidłowy sposób okeślały za pomocą przymiotników cechy charakterystyczne śniegu. Kolejnym eksperymentem było przekonanie się co najszybciej roztopi lód : woda zimna, ciepła, woda z kwaskiem cytrynowym czy woda z solą, polewaliśmy za pomocą pipetki kostki lodu. Okazało się, że zdecydowanie kostki lodu najszybciej roztopiły się po polaniu jej ciepłą i wodą z solą. Wolniej zadziałał kwasek cytrynowy i zimna woda.

      Poznaliśmy zmienne właściwości śniegu, który trzymany przez chwilę na dłoni zmienił się w wodę czyli z stanu stałego pod wpływem ciepła dłoni stał się stanem ciekłym. Następny eksperyment polegał na obserwacji, w którym miejscu szybciej stopi się śnieg, na parapecie czy na półce daleko od okna.

     Wszystkie wykonywane doświadczenia miały na celu kształtowanie u dzieci wyciągania wniosku na podstawie obserwacji, a co za tym idzie nabywanie nowych wiadomości poprzez praktyczne działanie.  Dzieci podchodziły do pojemników ze śniegiem, wymieniały swoje spostrzeżenia, były bardzo niecierpliwe aby doczekać końca doświadczeń czyli sprawdzić odpowiedź na postawione wcześniej pytania.

     Następnego dnia postanowiliśmy sprawdzić jaki właściwie jest ten śnieg i wyszliśmy do przedszkolnego ogrodu. Na twarzach dzieci pojawił się uśmiech, wszystkim udzieliło się zimowe szaleństwo. Dzieci wesoło bawiąc się obserwowały ośnieżoną przyrodę, znalazły na śniegu ślady ptaków, a przede wszystkim skorzystały z ruchu na świeżym powietrzu co niewątpliwie były dla nich prawdziwą niezapomnianą frajdą.


w karnawale bal za balem….

  Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą, gdzie ważnym elementem  są bale. Bal karnawałowy dla przedszkolaków to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni.

      W dniu 1.02 2021 r. w naszej grupie  odbył się bal karnawałowy. Tego dnia nauczyciel wraz z dziećmi  dołożył wszelkich starań, by wystrój  sali balowej wprowadził wszystkich w radosny nastrój, który zachęcał do wesołej zabawy.

Wszystkie dzieci już od rana były podekscytowane czekającą ich zabawą, przedszkolaki przemieniły się w królewny, księżniczki, wróżki, policjantów, spider-menów oraz wiele innych postaci. Nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich postaci. Rozpoznać dzieci było bardzo trudno.

      Kiedy pojawiły się pierwsze rytmy wesołej muzyki, to wszystkie przedszkolaki z wielką ochotą rozpoczęły pląsy i tańce. Wszyscy bawili się znakomicie. Były „tańce – łamańce”, „pociąg”, „kaczuchy”, „labada”, dzieci zwiedziły wiele europejskich państw i zaprezentowały swoje umiejętności taneczne podczas kankana, zorby czy kazaczoka.  Odbył się też koncert życzeń, to dzieci wybierały utwory, do których chciały się bawić. Nie zabrakło konkursów i quizów, dzieci rozwijały utrzymanie równowagi podczas wyścigu z jajkiem na łyżce, tańczyły na powierzchni gazety oraz rozwijały umiejętność szybkiej reakcji na sygnał podczas zabawy w lodowe figurki czy omijanie przeszkód w postaci butelek. Jednym słowem zabawa na 102!!!. W trakcie zabawy mieliśmy również okazję do skosztowania słodkich poczęstunków, przygotowanych przez rodziców naszych przedszkolaków.

       Bal umożliwił dzieciom spędzenie czasu w miłej i bajkowej atmosferze. Wspólna zabawa przyniosła im wiele radości , a to było głównym celem tego balu. Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie pięknych balowych strojów. Kolejny bal karnawałowy już za rok.

Tak pracowaliśmy zdalnie

Ufff udało się….

       Gdy dowiedziałam się, że będziemy musieli pracować zdalnie, nie powiem, że skakałam z radości – pojawiło się wiele wątpliwości : czy damy radę?, czy będę potrafiła dotrzeć do dzieci?, czy dzieci będą potrafiły skupić uwagę na tym, co chcę im przekazać…?, czy edukacja zdalna dla dzieci w wieku przedszkolnym to dobry pomysł …? jak będzie wyglądać praca z dziećmi siedzącymi przed laptopem…?  Jednak to, co się wydarzyło potem przerosło moje najśmielsze oczekiwania.

      W  swojej głowie układałam wiele scenariuszy jak prowadzić zajęcia zdalnie. Jednak zwyciężyła normalność, doświadczenie – bycie po prostu sobą. Postawiłam na spontaniczność, nadążaniem za dzieckiem, bo to uważam jest milowym krokiem do osiągnięcia sukcesu.

     Ponieważ był to okres przedświąteczny praca z dziećmi przebiegała w atmosferze przygotowania się do świąt- dzieci poznały historię Bożego Narodzenia, wysłuchały opowieści od zwiastowania Najświętszej Panny Marii do Objawienia Pańskiego czyli święta Trzech Króli. Uwieńczeniem było ułożenie obrazków historyjki obrazkowej w kolejności występowania wydarzeń. Dzieci z zapałem wykonały choinkę sposobem origami z kół, ćwiczyły motorykę małą podczas wykonywania bombek. Poznały tradycję i symbolikę świąt Bożego Narodzenia. Bardzo dzielnie i znakomicie radziły sobie z  licznymi ćwiczeniami i zadaniami z edukacji matematycznej, spostrzeganiem, logicznym myśleniem , a wszystko to w oparciu o tematykę związana ze świętami Bożego Narodzenia. Zarówno dzieci starsze 5-6 latki, jak i dzieci 4-letnie  wykonywały ćwiczenia grafomotoryczne, rozwijały swoją kreatywność, logiczne myślenie oraz wykonywały mnóstwo ćwiczeń i zabaw słuchu fonematycznego. Nie obyło się bez różnorodnych ćwiczeń słuchowych, zabaw muzyczno-ruchowych oraz śpiewaniem piosenek o tematyce świątecznej oraz pastorałek.

    Muszę przyznać, że dzieci wspaniale przystosowały się do pracy przed laptopem. Było to dla nich coś nowego, jednak szybko przystosowały się do nowych warunków, były otwarte, chętnie uczestniczyły w zajęciach i przykładały się do wykonywania zadań zarówno manualnych jak i ćwiczeń w kartach pracy. Ponieważ był to nowy, zarówno dla nich jak i dla mnie sposób komunikacji, zawsze po zakończonej lekcji Marysia pytała czy mogą sobie jeszcze porozmawiać. Co było cudowne – było dowodem na to, że są spragnieni kontaktów ze sobą, że chcą się ze sobą komunikować, że dają dowód na to, że są sobie bliscy i, że ta forma kontaktu ze sobą daje im wiele radości… Aż miło było patrzeć jak rozmawiają ze sobą, jak opowiadają co się u nich dzieje….To było naprawdę fascynujące…..

      Jednak największe podziękowanie należy się RODZICOM, to dzięki nim udało się zrealizować program podstawy programowej wychowania przedszkolnego w oparciu o metodę Marii Montessori. To oni poświęcali swój czas pomagając dzieciom, to oni sprawili, że dzieci zrozumiały i potrafiły prawidłowo wykonywać moje polecenia…

DRODZY RODZICE !

dziękuję za poświęcony czas,  za serce i pomoc, bez Was nie udałoby się. Dziękuję za słowa wsparcia i za wszelką pomoc udzielona podczas pracy zdalnej.

Wszystkim życzę wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

 

Spotkanie opłatkowe

         Święta Bożego Narodzenia to niezwykle piękny czas oraz wiele tradycji, które cała społeczność naszego przedszkola pielęgnuje z pokolenia na pokolenie. Jedną z nich jest spotkanie wigilijne, które każdego roku jest okazją do wspólnego celebrowania tych niesamowitych pełnych magii Świąt.

          Niestety tego roku nie było nam dane wspólne z całym przedszkolem świętowanie, jednak podtrzymaliśmy coroczną tradycję i każda grupa zasiadła do spotkania wigilijnego w gronie koleżanek i kolegów ze swojej grupy. Odświętnie ubrani, w podniosłym nastroju oczekiwania na Boże Narodzenie spotkaliśmy się 21 grudnia, jak jedna wielka rodzina. Przy wspólnym, pięknie udekorowanym stole dzieliliśmy się opłatkiem, składaliśmy sobie świąteczne życzenia, po czym zasiedliśmy do wigilijnego stołu. Wśród życzeń na pierwszym miejscu życzyliśmy sobie dużo zdrowia oraz powrotu do utęsknionej normalności ….